Danish Maritime Days vil sætte Det Blå Danmark på verdenskortet

Danish Maritime Days vil sætte Det Blå Danmark på verdenskortet

I den forbindelse blev en ny international maritim begivenhed under overskriften Danish Maritime Days lanceret. Initiativet er udviklet i et samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet ved Søfartsstyrelsen, Danmarks Rederiforening og Danske Maritime.

Målet med Danish Maritime Days er at skabe en international, tilbagevendende begivenhed, der markerer Danmarks ledende rolle som global søfartsnation og kernen i det maritime Europa.

En væsentlig del af Danish Maritime Days er et globalt topmøde i Danmark under overskriften Danish Maritime Forum.Topmødet skal samle førende maritime beslutningstagere fra hele verden, som skal give bud på nye løsninger på de vigtigste udfordringer for de maritime erhverv.

Danish Maritime Forum vil være kernen i en større platform af selvstændige arrangementer, der vil blive afholdt i forbindelse med og omkring konferencen. Arrangementerne vil skulle afholdes i tæt samarbejde med og med inddragelse af hele Det Blå Danmark.

Danish Maritime Days afholdes i uge 41 (6.-10. oktober) i 2014.

Danish Maritime Days er et vigtigt element i opfølgningen af vækstplanen for Det Blå Danmark, der skal markedsføre Det Blå Danmark og samtidig skabe et udstillingsvindue for de danske maritime styrkepositioner.

Direktør i Søfartsstyrelsen, Andreas Nordseth:
Danmark er en stor maritim spiller. Derfor har regeringen sammen med erhvervet sat det mål, at Danmark skal være Europas maritime centrum. Danish Maritime Days er et vigtigt skridt mod at realisere denne vision. Vi skal vise hele verden, hvad Det Blå Danmark kan, og hvad vi står for. Det kræver en fælles indsats, og derfor håber jeg, at alle i Det Blå Danmark vil bakke op om Danish Maritime Days.

Formand for Danmarks Rederiforening & Adm. direktør i DS Norden, Carsten Mortensen:
Danmark er en af verdens førende skibsfartsnationer. Derfor er det helt naturligt, at vi sammen etablerer skibsfartens svar på Davos-topmødet og samler verdens maritime beslutningstagere til drøftelser, som ikke kun handler om branchens udfordringer, men i lige så høj grad kommer med bud på løsninger.

Formand for Danske Maritime & adm. direktør i MAN Diesel og Turbo, Thomas Knudsen:
Danske maritime virksomheder leverer innovative løsninger, der er blandt de bedste i verden. Dermed er vi med til at sætte den globale maritime dagsorden. Med Danish Maritime Days bygger vi videre på denne tradition og cementerer, at Danmark er en vigtig spiller, når fremtiden for den maritime sektor debatteres.