DanFish: Forbedret rensning med Kroma’s GUTMASTER til rødspætter 
Kroma’s GUTMASTER er nu en langt mere produktiv og effektiv rensemaskine til rødspætter - Foto: Kroma A/S

DanFish: Forbedret rensning med Kroma’s GUTMASTER til rødspætter 

Kroma’s GUTMASTER er nu en langt mere produktiv og effektiv rensemaskine til rødspætter end tidligere set. En rensemaskine, der også afhjælper det dårlige arbejdsmiljø og fjerner det opslidende og ensformige arbejde med rensningen af rødspætter for besætningen. Tilpas automatiseret, så det manuelle arbejde er minimeret i væsentlig grad. 

Fisker Kurt Adsersen med RI 527 »Vibeke Bram«, har de sidste to år intensivt samarbejdet både med Hvide Sande Skibssmedie A/S og Kroma A/S fra Skive og har i perioder været deres forlængede arm, når de mange tests og forsøg skulle foretages med rensemaskinen.

Forsøg og test der løbende er gjort gennem de seneste år, for at forbedre og optimere rensemaskinen. Flere ændringer har, på den baggrund, fundet vej til maskinen, som nu har nået noget nær det sublime og helt enestående for rensningen og sorteringen ombord på »Vibeke Bram«. Hvide Sande skipperen forklarer her, »Vi har fået en maskine der renser fladfisken fuldstændig og med en sortering vi 100 procent kan stole på og regne med.«

»Alene her ligger der mange penge i det kvalitetsløft fisken og sorteringen har fået. Men det har også givet et plus for mandskabet, der nu indirekte har fået et væsentligt forbedret arbejdsmiljø, med færre ryg- og seneskader,« forklarer Hvide Sande skipperen videre, der som mål hele tiden har haft for øje; en kontinuerlig arbejdsgang med en god rensning og sortering samt et forbedret arbejdsmiljø for besætningen.

Skærpet interesse for rensemaskinen
Smede og maskinfabrikken Kroma A/S i Skive, står selv for udviklingen og tegnearbejdet af de mere intelligente rensemaskiner til slagtning af alle typer fisk. Et udviklingsarbejder der strækker sig tilbage til starten af 1970’erne, hvor der siden er produceret mere end 150 af den kendte Ravnstrup Rensemaskine. Et udviklingsarbejde der har medvirket til et udvidet produktsortiment, især med GUTMASTER-serien, der har været banebrydende på mange områder. Et arbejde der altid og med stor interesse er fulgt af mange fiskere, der er interesserede i at tage den seneste og nyeste teknologi i brug.

Forventningerne er indfriet med Rensemaskinen fra Kroma
Direktør Ivan Kristensen vil være tilstede på Standen DanFish 2019, hvor det teknisk og meget deltaljeret vil blive forklaret og demonstreret for de fremmødte fiskere på messen, teknikken bag og økonomien i at eje en GUTMASTER rensemaskine til fladfisk.

Siden lanceringen, er der nu foretaget et par ændringer i maskinen for at sikre en bedre og mere kontinuerlig rensning af rødspætterne over tid og reducere vedligeholdelsen af maskinen.
Den automatiske opmåling af fisken efter fikseringen, kan fortsat følges på PLC´en, hvor resultatet lagres og efterfølgende programmerer maskinen. Der så udfra disse data lægger det perfekte snit og sug i fisken. Først et snit på fiskens overside, hvorigennem første rensning med vakuum-sug trækker indvoldene og tarmen ud. Hvorefter et roterende værktøj med vakuum-sug tager det sidste af de lever-rester der måtte sidde tilbage i fisken. Vejningen samt sorteringen har også gennemgået et optimering, så det også på den side af rensemaskinen, klapper og fungere perfekt og til fuldkommenhed.

Flere og bedre fisk i minuttet
Produktionstekniker Søren Ehlert forklarer til FiskerForum.dk, at man selvfølgelig kan sætte rense-maskinen op, så antallet af rødspætter renset, kan øges yderligere. Det sker ved en automatisering af forsyningen af fisk til rensemaskinen samt en efterfølgende automatiserede sortering af fisken. En proceslinje, der både er tidsbesparende, men som også giver en langt mere rationel arbejdsgang i rensningen og sorteringen.

Online service sikre renseprocessen
Den avancerede rense-maskine, kan tilpasses skibene individuelt, når Hvide Sande Skibssmedie fortager installationen. Kroma´s egne servicefolk, står efterfølgende for træning og undervisning samt indkøring og vedligeholdelses-gennemgang af maskinen, overfor besætning ombord. Kroma-teknikerne vil herefter servicere maskinerne og som en ekstra mulighed, kan man koble maskinen på skibets internet, således Kroma-teknikere kan logge på maskinen og kontrollere forskellige funktioner for fiskerne, hvis det bliver nødvendigt.

Kroma A/S er et dansk familieejet foretagne med en bred erfaring i maskinindustrien med rødder helt tilbage til 1915. Så virksomheden har en lang tradition for at producere maskiner til levnedsmiddelbranchen, både nationalt og internationalt. Siden 1975 har den jyske maskinproducent også leveret rensemaskiner til fiskeindustrien. En produktion der udover at være til opdræts-ørreder, også siden 80`erne har omfattet andre fiskearter herunder også fladfisk.

Mød Kroma A/S og Danish Ice & Hydraulics på DanFish Stand D 848