CBL-rapport beskriver en eksklusiv kystfiskerordning for de få
Underdirektør i DFPO Ole Lundberg Larsen anbefaler den åbne kystfiskerordning (den tidsbegrænsede ordning)

CBL-rapport beskriver en eksklusiv kystfiskerordning for de få

Om knapt to måneder skal der ligge en ny kystfiskerordning klar, og to foreninger kæmper hver på deres måde om den bedste kystfiskerordning overhovedet Det der populært kaldes den Åbne og den Lukkede ordning eller den tidsbegrænsede ordning eller den tidubegrænsede ordning.

Midt i denne ord duel og tumulte situation mellem Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) og Foreningen For skånsomt Kystfiskeri (FSK-PO) er der dukket en rapport op. Det drejer sig om et større værk fra Center for Bæredygtige Livsformer (CBL) ved Thomas Højrup, som er sendt til Folketingets Fødevareudvalg.

I rapporten fremføres og anbefales det, at den åbne kystfiskerordning (red. tidsbegrænset ordning) ophører, og at der i den lukkede kystfiskerordning (red. tidsubegrænset ordning) kun skal være plads til fartøjer, der anvender skånsomme redskaber.

Det har fået Danmarks Fiskeriforenings underdirektør for Fiskeriforvaltning, Bæredygtighed og erhvervspolitik Ole Lundberg Larsen til tasterne og skrive følgende i FiskeriTidende.dk. »Hvis Fødevareudvalget følger disse anbefalinger (red. den lukkede ordning / den tidsubegrænsede ordning), vil man fratage mange kystfiskere mulighed for at deltage i kystfiskerordningen og gøre den fremtidige kystfisker-ordning til en eksklusiv ordning for de få kystfiskere, der kan eller vil underlægge sig anbefalingerne – herunder anvende såkaldt skånsomme redskaber samt tilmelde sig en lukket ordning for altid og fiske med fartøjer under 15 meter. Alle andre og øvrige kystfiskere skal udelukkes fra at bruge kystfisker-ordningen.«

Nogle vil kalde det et Museumsfiskeri
Center for Bæredygtige Livsformer CBL ønsker at konstruere en lukket ordning, som kan »leve« helt isoleret fra andre fiskere og omverdenen i øvrigt, mener Ole Lundberg Larsen videre. »Man forestiller sig åbenbart, at kystfiskeriet skal udstilles som en slags museum uden udvikling og uden mulighed for at tilpasse sig det øvrige samfund. Nogle vil kalde det et museumsfiskeri.»

Han understreger, at Danmarks Fiskeriforening tager klart afstand fra forslagene og er helt uenige i synspunkterne i rapporten.

»Vi har tværtimod foreslået, som det vigtigste punkt, at videreføre den åbne ordning, så flest mulige kystfiskere kan deltage og dermed bidrage til fortsat udvikling af dansk kystfiskeri og de lokale havne. For Danmarks Fiskeriforening er det vigtigt, at alle kystfiskere har adgang til de fordele ordningen indeholder, samtidig med at den enkelte fisker kan vælge det fiskeri, som passer ham bedst,« påpeger Ole Lundberg Larsen.

Udvikling
Fiskeriet er omskifteligt, og derfor er det vigtigt, at danske fiskere har flere valgmuligheder, understreger Ole Lundberg Larsen. »Vi ved også, at det er vigtigt, at kystfiskeriet kan udvikle sig økonomisk. Både så kystfiskeriet kan blive ved med at tiltrække unge mennesker, og så denne del af fiskeriet kan udvikle sig og forblive konkurrencedygtig mht. fangster, kvalitet og arbejdsmiljø. Hverken kystfiskeriet eller fiskeriet i øvrigt er en ø, hvor alting står stille. Fiskeriet udvikler sig sammen med det samfund, som det er en del af.«

FiskeriTidende.dk beskriver CBL’s hjemmeside således.
Center for Bæredygtige Livsformer ligger i kystbyen Slettestrand ved Jammerbugt. Centeret er placeret i Han Herred Havbåde,
en kystkulturorganisation fokuseret på kystfiskeri i Skagerrak og Nordsøen samt historisk skudehandel fra Jyllands vest-og nordkyster.

Han Herred Havbåde har også et selvstændigt bådebyggeri, hvor bådebyggere og lærlinge reparerer klinkbyggede kystfiskerbåde af
træ samt udvikler og bygger nye fiskebåde af træ med fokus på de nyeste teknologier til bæredygtigt kystfiskeri.

Center for Bæredygtige Livsformer har etableret et samarbejde med Center for Stats- og Livsforms-analyse omkring studiet af neokulturations processer. Disse processer handler om, hvordan livsformer reagerer på forandringer i deres eksistensbetingelser og udvikler nye praksisformer og ideologier i firmaer, organisationer, i familien og i hverdagslivet. Aktuelt udforsker de samspillet og modsætningerne imellem forskellige livsformers neokulturation under statssystemets og verdensøkonomiens forandring fra 1970’erne til i dag. Vi foretager feltarbejde i Danmark, Kina, Polen, Spanien og Irland. Der arbejdes med publikationer, som bygger direkte videre på tidligere undersøgelser i Salling, der blev udgivet i bogen »Det glemte folk«. Der arbejdes også på et større engelsksproget værk om »the paradox of temporality« i moderne kapitalisme og samspillet imellem nye varianter af den kapitalistiske produktionsmåde og staternes suverænitetsarbejde. Herunder hører empiriske analyser af fiskeriets udvikling i lyset af privatiseringen af havfiskekvoterne samt af udviklingen af profilerede bæredygtige former for fiskeri og landbrug. Disse studier bidrager til udforskningen af, hvordan nye måde at producere på, organisere sig på og påvirke de politiske beslutningsprocesser på udvikler sig i et intrikat samspil og modspil til den kapitalistiske udvikling.