Brisling i den sydlige Nordsø

Brisling i den sydlige Nordsø

Dårligt vejr bremser brisling fiskeriet i den sydlige Nordsø
Efteråret er traditionel en aktiv tid for fiskeri efter brisling i den sydlige del af Nordsøen. Den seneste tid har der samlet sig en del fartøjer i området og fra flere fartøjer meldes om rimelige tegn på brisling. I ugens løb er en række fartøjer kommet i havn med pæne laster, om end de fleste ikke har haft fartøjerne fyldt op.

Vejret har været drilsk og den megen vind fra vest og sydvest har ind imellem sat en stopper for fiskeriet. Et af de fartøjer, som har fået mest ud af den seneste uges fiskeri, er Esbjerg fartøjet E 532 ”Rockall”, som efter en 6 dages rejse nåede at fange i alt ca. 1.000 tons, der torsdag blev landet til fiskemelsfabrikken TripleNine, Thyborøn.

Skipper Søren Espersen fra ”Rockall”, betegner turen som en fornuftig opstart på sæsonen og Esbjerg skipperen har positive forventninger til den kommende periode, hvis blot vejret arter sig fra den lidt pænere side.

For de kommende dage er der for Tyske bugt fortsat varsel om kuling, dermed ventes en række fartøjer først at afsejle mod slutningen af weekenden.