Bortskydning af sæler, har størst effekt i yngleområderne

Bortskydning af sæler, har størst effekt i yngleområderne

Forsker ved Aarhus universitet Jonas Teilmann, mener der er behov for at skyde rigtigt mange sæler, men hvis det skal have nogen som helst effekt, skal de skydes i deres yngleområde.

Det er sælernes voksne antal og deres glubende appetit på kystfiskernes fangster, der igennem de sidste par år er eskaleret og gjort et ellers rentabelt fiskeri, urentabelt. Fiskene og kystfiskerne, er simpelthen presset væk af sælerne, der i antal og udbredelse, nu har nået en størrelse hvor fiskerne har problemer med at få økonomi i fiskeriet.

Sælerne tager godt for sig og de går ind og konkurrere direkte med det naturskånsomme fiskeri, som garnfiskeriet, kroge og ruser samt bundgarnsfiskeriet. Hvilket er ærgerligt, da dette fiskeri netop er det mest skånsomme og mindst energiforbrugende fiskeri vi har.

Sælerne yngler i Sverige og Estland
Trods bestanden af gråsæler og spættet sæl i Danmark er enorm, er det dog de færreste af dem der yngler i Danmark, de fleste kommer enten fra Sverige eller Estland, og er som sådan kun på besøg i kortere og længere perioder. Derfor er seniorforskeren fra havpattedyrsforskningen, også ude med, at skal en regulering have effekt, bør en justering af størrelse og omfang af bestandene, fortrinsvis foretages i yngleområderne.

Det tvivler forskeren fra Aarhus Universitet dog vil ske, da både Sverige og Estland ikke har offentliggjort nogen form for bestandsregulering. Samtidig tvivler forskeren på at der er nogen hjælp at hente i ordningen, som vil give fiskerne ret til at skyde nærgående sæler ved redskaberne og / eller garnene. Teilmann mener, at skal justeringen af bestanden have nogen som helst betydning og indflydelse på forbedringen af fiskeriet, bør man tage tidligere tiders metoder i brug og bortskyde rigtigt mange sæler.

Jagten på gråsælerne er overkommelig og faktisk er de meget nemme at skyde,  da de ofte kommer meget tæt på bådene, sammenholdt med det faktum at sælernes unger befinder sig på land, gør en justeringen af bestanden overkommelig. Alt dette sammenholdt, bør man efter forskerens mening og anbefaling, arbejde med en dissideret jagt på sælerne og ikke kun give tilladelse til at bortskyde nogle enkelte sæler. 
Gråsælen blev fredet tilbage i 1967 og spættet sæl fulgte efter med en fredning i 1977. Siden er bestandene bare vokset og vokset, trods perioder med betydelig sælsygdom, der har ryddet godt op i sælbestandene.