Bornholmske torskepriser rammer bunden

Bornholmske torskepriser rammer bunden

Et alarmerende og helt urentabelt fiskeri efter småtorsk, holder mange Bornholmske fiskerer til kajen i disse dage.

Med en afregningspris på 2,75 pr. kg torsk mandag, er lysten til at sejle til havs meget beskeden hos flere fiskere, som FiskerForum har talt med. Alene i Nexø var det kun ca. en femtedel af flåden, på ca. 25 fartøjer, der tirsdag morgen ville prøve lykken med fiskeri efter små torsk. Forventningerne til priserne i dag ligger på ca. 3,75, stadig langt fra den pris som NaturErhvervsstyrelsen, i Bilag 6 har opført som gennemsnitlige afregningspriser med virkning fra 12. februar 2015.

Uacceptabel lav pris

Denne pris for torskefiskeriet i den østlige Østersø – Område 25-32 – lyder på ca. 6,55 kr. pr. kg. En pris, som har svært ved at holde, når man kigger på afregningen fra fiskeopkøberne for tiden og hvor man mandag ramte bunden med kun 2,75 kr. pr. kg.

Fiskeriet er ellers godt for tiden og skulle gerne på denne årstid, være med til at give indtjeningen og sulet til de mindre gode måneder, for fiskerne. Dette bliver desværre ikke tilfældet i år, trods et forholdsvis godt forår. Fiskeriet har periodevis været ramt af dårligt vejr og rammer nu bunden med en uhørt lav afregningspris. En pris som ingen omkring fiskeriet kan være tjent med eller stolte af.

Ulykkelig situation for alle

Hele fødekæden hænger sammen, som direktør for OV Jørgensen Fiskeeksport A/S i Hundested Henrik Mikkelsen siger til FiskerForum. ”Det er en ulykkelig situation, som både fiskerne og industrien er havnet i,” og direktøren fortæller videre. ”På Bornholm er det fællesindkøbet Bornholms Fisk, der står for opkøbene, men afsætningen har været svingende og ramt af den årstidsbestemt nedgang i efterspørgslen fra de sydeuropæiske lande samt periodevis besværet af vejrliget for fiskerne.”

Dette sammenholdt med de pludselige og store mængder af torsk der blev landet fornyeligt, som i den sidste tid har fyldt lagrene, med kun en enkelt skæv helligdag oveni, har dette givet mindre aftræk fra de store fiskeindustrier. Ligeledes satte Norske torsk omsætningsrekord i april måned, hvor en stor del af disse torsk, i stigende grad og mængder, er sendt med fyldte lastbiler ind på det europæiske marked. Noget der i den forgangne måned har haft en kraftig afsmittende virkning på prisniveauet for små torsk herhjemme, i negativ retning.

Det er nu anden gang i år, at fiskerne på Bornholm, nødtvunget og på opfordring af Bornholms Fisk har holdt sig i havnen. Netop for ikke at risikere endnu lavere prisern fremover. Men samtidig fisker polske, svenske og tyske trawlere lystigt videre, helt klart til en bedre afregningspris end den danske fiskere får iøjeblikket. Frustrerende, demoraliserende og helt åbenlyst uforklarligt for mange, for vi er dog alle sammen i fællesskabet EU.

Indfør det gamle mindstepris system igen

Endvidere har EU fjernet mindstepris-systemmet, så fiskerne i stigende grad helt er afhængige af det omkringliggende marked. Et marked som ikke har det prismæssige sikkerhedsnet, som tidligere udlignede de svingende priser i fiskeriet, og hvor man i kortere eller længere perioder, som fisker, kunne blive hjulpet lidt igennem med en rimelig afregningspris. I dag risikere fiskerne at miste betydelige beløb, hvis priserne for blot en enkelt dag, pludseligt rammer bunden, som det skete i mandags.

Vi savner efter flere fiskeres mening, et velfungerende mindstepris system. Et system, som vores hjemlige og europæiske politikere burde kunne komme overens med, da alternativet tegner et, for fiskeriet meget dystert billede, med lukninger og afskedigelser i industrien. En lavkonjunktur med lukninger og konkurser, der hvis man nogensinde skulle kunne få et rentabelt fiskeri op af stå igen, skulle bruge uforholdsmæssige store beløb for at få sparket i gang igen. Det er ulig meget nemmere, at støtte nu, med mindre beløb og lade fiskeriet klare skærene nu, end hvis man skulle igangsætte en fortvivlet og håbløs redningsauktion i sidste øjeblik.

En anden ting som politikerne kunne hjælpe det betrængte fiskeri med, var fjernelsen af den uforståelige lukning for fiskeriet i Vestlige Østersø i april måned og Østlige Østersø i Juli og august måned. Giv med en ophævelse af forbuddet dermed fiskeriet en ærlig chance for selv at klare situationen, ved denne indirekte øgning af fiskemulighederne.

FiskerForum.com