Bilag 6 – Ny eLog version 9.5 er frigivet

En ny eLog version 9.5 er frigivet. Version 9.5 skal, for fartøjer der fører elektronisk logbog, være installeret senest den 31. marts 2016. Installationsfristen er fastsat efter § 4 stk. 2 i bekendtgørelse nummer 1593 af 17. december 2014 om føring af logbog mv.

En ny eLog version 9.5 er frigivet. Version 9.5 skal, for fartøjer der fører elektronisk logbog, være installeret senest den 31. marts 2016. Installationsfristen er fastsat efter § 4 stk. 2 i bekendtgørelse nummer 1593 af 17. december 2014 om føring af logbog mv.

Den elektroniske logbog, eLog version 9.5 kan downloades fra NaturErhvervstyrelsens hjemmeside

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 24. februar 2016.