Kvælstofpromille koster endnu ikke Fødevareministerens liv

Kvælstofpromille koster endnu ikke Fødevareministerens liv

Uskønt Christiansborg »fniderier« ender nu med endnu et blåt ledermøde hos Statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Konservative og Venstre stod stejlt overfor hinanden ved tirsdag aftens »Landbrugspakke-procestekniske gordiske knude« under det opklarende hasteindkaldte »blå ledermøde« af statsminister Lars Løkke Rasmussen. Tidligere tiders enighed og fælles fodslag, ser nu ud til at have fået et ordentligt skud for boven, med de konservatives mistillid til Miljø- og Fødevareministeren´s fremlægning af »Landbrugspakken«.

Danmarks Fiskeriforening har udtrykt bekymring om pakken

Specielt det forhold i planen, at landmændene får lov til at øge deres kvælstofforbrug / gødning, bekymre fiskerne, da det i værste fald kan gå ud over vandmiljøet og i sidste ende fiskene.

En bekymring der da også har fået direktøren for Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation Niels Wichmann til at gå i medierne og udtale, »Vi har ikke været en del af forhandlingerne, og kender derfor ikke tallene for udledninger på den ene eller anden måde, hverken på kort eller langt sigt. Men vores holdning er knivskarp, vi ønsker ingen forringelser af havmiljøet. Det har været gode tider for fiskeriet de senere år og denne positive udvikling må ikke sættes over styr. Forudsætningen for et godt fiskerierhverv er et godt havmiljø

Uenigheden giver fest i den røde fløj i disse dage

For dem ligner det panik før lukketid for den blå blok, hvilket er rigtigt ærgerligt for det produktive Danmark, når man tænker på udfordringerne landet står overfor i de kommende måneder.

Politisk kalejdoskop

Landbrugspakken der skulle være grøn, gik i rødt for at være for sort… mere farverigt kan det næsten ikke være, og man skulle næsten tro det så ikke kunne blive mere farverigt, men virkeligheden overgår mange gange fantasien. Det er også tilfældet med det farverige døgn i dansk politik, hvor blå blok slås for åben skærm og hvor mange mener at med lidt velvillige fra de blå partiers side, kunne det være løst over en kop kaffe og en kage, helt uden dramatik.

FiskerForum.dk