Bilag 6 meddelelse om ændring af reguleringen af visse fiskerier

Bilag 6 meddelelse om ændring af reguleringen af visse fiskerier

Ændring af reguleringen af visse fiskerier
Ændring af reguleringen af visse fiskerier

MAF-fiskeri af torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. oktober 2014 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 2.750 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 8.300 kg

Fartøjer på 9 meter og derover 13.800 kg

FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak

Med virkning fra den 1. november 2014 forhøjes den tilladte kalendermånedsration således det indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 6.000 kg pr. kalendermåned.

FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Med virkning fra den 1. november 2014 reduceres den tilladte kalendermånedsration

således det indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 5.000 kg pr. kalendermåned.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1102 af 29. september 2014, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 29. oktober 2014.