Bilag 6 – Midlertidig lukning af område i Skagerrak og område i Nordsøen

Midlertidig lukning af område i Skagerrak og område i Nordsøen
Midlertidig lukning af område i Skagerrak og område i Nordsøen

I perioden fra og med onsdag den 7. september 2011 til og med tirsdag 27. september 2011 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende 4 punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

1. 57°58,0 N, 010°10,0 Ø
2. 57°54,0 N, 010°05,0 Ø
3. 57°47,6 N, 010°19,6 Ø
4. 57°51,6 N, 010°24,2 Ø

I perioden fra og med onsdag den 7. september 2011 til og med tirsdag 27. september 2011 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Nordsøen der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende 4 punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

1. 56°40,0 N, 006°32,0 Ø
2. 56°33,0 N, 006°32,0 Ø
3. 56°33,0 N, 006°45,0 Ø
4. 56°40,0 N, 006°45,0 Ø

Uanset forbuddet er det tilladt at fiske i de midlertidigt lukkede områder i med følgende redskaber:
– flydetrawl ved fiskeri af pelagiske arter
– snurpenot
– garn med en maskestørrelse på 120 mm og derover
– drivgarn
– tejner

Baggrunden for lukningerne er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 783/2011 af 5. august 2011, om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak.