Bilag 6 meddelelse

MAF fiskeri af torsk i Skagerrak
Opfiskning af den til MAF-fiskeri afsatte mængde torsk i Skagerrak skønnes nært forestående, og der indføres derfor forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Skagerrak fra og med fredag den 25. november 2011. Forbud mod at medbringe og lande torsk fra Skagerrak fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med søndag den 27. november 2011.

MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1305 med årsmængde af torsk i Skagerrak er undtaget fra forbud mod fiskeri af torsk i disse områder.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 25. november 2011