Bilag 6 meddelelse fra NaturErhvervstyrelsen

Regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone.
Regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone.

Andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen.

I perioden fra og med den 22. juni og indtil videre er det for alle fartøjer ved fiskeri i norsk fiskerizone i Nordsøen, og hvor fangstrejsen påbegyndes den 22. juni eller derefter, tilladt at fiske, medbringe og lande højst 7.500 kg andre arter pr. fangstrejse.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 22. juni 2012

Kilde: Ministeriet for fødevarer, Landbrug og fiskeri
NaturErhvervstyrelsen
FiskerForum.com