Bilag 6 – Forbud mod fiskeri af tobis i Nordsøen, forvaltningsområde 2

Forbud mod fiskeri af tobis i Nordsøen, forvaltningsområde 2
Den disponible mængde er opfisket og der indføres derfor forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen med virkning fra den 13. juli 2013. Forbud mod at medbringe og lande tobis fra det anførte forvaltningsområde træder i kraft den 15. juli 2013. Forbuddet omfatter fiskeri under alle ordninger, og der gælder ingen undtagelse herfor.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 13. juli 2013”