Bilag 6 – Åbning af fiskeri efter makrel for krogfartøjer (dørgemakrel)

Åbning af fiskeri efter makrel for krogfartøjer (dørgemakrel)
Åbning af fiskeri efter makrel for krogfartøjer (dørgemakrel)

Med virkning fra den 1. august 2013 åbnes der for fiskeri af makrel for krogfartøjer (dørgemakrel) for fartøjer til hvilke der er udstedt tilladelse.

Når den disponible mængde er opfisket med 70 %, svarende til 327 tons, træffes der afgørelse om, hvorvidt der skal indføres en regulering af fiskeriet.

Fartøjsejere, der ønsker at påbegynde fiskeri 1. august 2013, skal have indsendt ansøgning til NaturErhvervstyrelsen senest den 31. juli 2013 kl. 1500.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 1. august 2013.