Bedste år i FF Skagen´s historie

Bedste år i FF Skagen´s historie

Dygtigt salgsarbejde og god afsætning af råvarer til minkindustrien spillede en afgørende rolle for det bedste resultat nogensinde.

På alle måder et tilfredsstillende år for ”FF Skagen A/S”. Sådan indledte bestyrelsesformand Jens A. Borup sin beretning til generalforsamlingen, der konstaterede, at 2015 samtidig blev det bedste i FF’s historie.

Medvirkende til det gode resultat er, at der blev tilført 358.000 tons råvarer til Skagen og 188.000 tons til Hanstholm, som også er rekord. På valuta-markedet har især omsætningen i US dollar resulteret i gode gevinster.

Det gode resultat betød desuden, at general-forsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling til, at der udbetales udbytte til aktionærerne på 1 kr. pr. aktie.

Styrket egenkapital

Omsætningen i 2015 blev 2 mia. kr. med et overskud før skat på 120,8 mio. kr. og efter skat 91,4 mio. kr. Egenkapitalen blev styrket og er 264 mio. kr.

Nye aktiviteter

2015 blev på mange områder kendetegnet ved flere nye aktiviteter og forretningsområder, oplyste Jens A. Borup, der tilføjede:

  • De resulterer samtidig i en række synergi-effekter, som får betydning for virksomhed, leverandører og kunder.
  • Det er i den forbindelse, sagde han, besluttet at renovere fabrikken på en række områder for omkring 70 mio. kr. Det fører til en yderligere højnelse af vore produkters kvalitet foruden væsentlige energibesparelser og miljøforbedringer, både dem som FF tager initiativ til og myndighedskrav. Jens A. Borup rettede en tak til alle medarbejdere i afdelingerne i Skagen og Hanstholm for den gode arbejdsindsats, som de hver især har ydet og således bidrager til det fine resultat. Også tak til bestyrelsens medlemmer for jeres engagement og arbejde i et konstruktivt samarbejde med direktionen, sagde han.