Bæredygtigt fiskeri en nordisk mærkesag i EU

Bæredygtigt fiskeri en nordisk mærkesag i EU

Nordisk Råds Miljøudvalg besøgte 19. og 20. februar Europaparlamentet for at diskutere en række nordiske mærkesager med kollegerne i Bruxelles. Der var ikke mindst fokus på det netop vedtagne forslag fra Parlamentet til en ny fiskeriaftale i EU.
Isabella Lövin udtaler som svensk MEP for de grønne i forbindelse med dialogmødet,
”Europaparlamentet har fået et stærkt mandat til at gå videre i forhandlingerne med Rådet om den nye fiskeripolitik. Målet er at sikre et bæredygtigt fiskeri med et maksimalt reproduceringsniveau inden 2020. Rådet er langt fra denne målsætning, ikke mindst på grund af krisen. Men vi mener ikke, vi har råd til at vente længere,”

Hun har været en ledende skikkelse i den tværpolitiske ”Fish for the Future” gruppe i EU Parlamentet, som står bag store dele af Parlamentets udspil og anses for at være en af grundene til at det er lykkedes at nå enighed allerede nu om et område, som Europaparlamentet har indflydelse på for første gang i EU’s historie.

Det Nordiske indspil
Nordisk Råd sendte forrige år et indspil til EU’s fælles fiskeripolitik og Europaparlamentets forslag ligger sig tæt op af dette.

”Vi ønsker en regionalisering af forvaltningen og en større involvering af fiskeindustrien, ikke mindst for at sikre et bedre kontrolsystem og et stop for bortkast/discard. Og vi ønsker en økosystembaseret forvaltning, med særlige ordninger for kystfiskeriet. Her er vi i det store og hele på linje med Europaparlamentet og det er utrolig nyttigt at styrke den dialog, vi har,” mener Ann-Kristine Johansson, formand for Nordisk Råds Miljøudvalg.

Ole Christensen, dansk MEP for socialdemokraterne, er enig: ”Vi håber jo, at alle de nordiske lande kommer med i EU, så vi kan styrke den nordiske blok. Men dialog med regionale instanser som Nordisk Råd kan også være en bølgebryder i forhold til at koordinere og samordne de nationale udspil bedre i EU,” mener Ole Christensen.

”Vi har et rigtig godt samarbejde de nordiske medlemmer imellem her i Parlamentet. Men vi har nytte af al den dialog, vi kan få hjem til vore nationale parlamenter,” siger Marita Ulvskog, svensk MEP samstemmende.