Ansøgning om tilladelse og framelding af tilladelse jf. bilag 2

Ansøgning om tilladelse og framelding af tilladelse jf. bilag 2

Ansøgning om tilladelse og frameldinger af visse tilladelser kan jævnført bilag 2 i reguleringsbekendtgørelsen ske via SMS til Fiskeristyrelsens SMS numrene 2124 3319 og 2523 7390.

Grundet IT-vedligeholdelse den 13. november 2018 mellem kl. 00:01 og 07:00, vil det i perioder ikke være muligt at anvende begge telefon numre. **Telefonnummer: 2523 7390 vil være lukket i tidsrummet fra kl. 00:01 til kl. 07.00.** **Telefonnummer: 2124 3319 vil være lukket fra kl. 06.00 til 07.00** Det vil således ikke være muligt at tilmelde eller framelde tilladelser i tidsrummet fra 06.00 til 07.00 den 13. november 2018. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 12. november 2018. Kilde: Fiskeristyrelsen FiskerForum.dk