Allan Buch samler Danmarks største forsikring for fiskerne

Allan Buch samler Danmarks største forsikring for fiskerne

Fiskeriet kan som bekendt føre en mange steder hen i livet og det sidste, bundgarnsfiskeren fra Skrillinge Strand Allan Buch havde regnet med, da han som elleve årig sad og bødede garn på marken med udsigt over Gamborg Fjord og øen Fænø, var at sidde for bordenden ved Danmarks største forsikringsselskab for fiskere, »Danske Fiskeres Forsikring«.

Fiskeren fra Middelfart og formand for »Danske Fiskeres Forsikring«, har i tidens løb haft mange ledelseserhverv indenover sit CV og sidst på den ordinære generalforsamling i »Danske Fiskeres Forsikring« på Hotel Koldingfjord i april måned, under punkt 5, hvor der blev givet bemyndigelse til bestyrelsen om at fusionere Dansk Fartøjsforsikring A/S. En fusion som Allan Buch har lagt meget arbejde i som arkitekt og hovedmand, et arbejde som nu blot mangler Finanstilsynets godkendelse, hvilket efter formanden Allan Buch´s udtalelse, blot er en ren formalitet.

Et selskab mere under »Danske Fiskeres Forsikring«, der også rummer tidligere Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, gensidigt forbund samt De Sydlige Farvande g/f for Fiskefartøjer og nu altså også Dansk Fartøjsforsikring A/S.

Forsikringsselskabet bliver en mastodont indenfor forsikringer til fiskere og deres medarbejdende ægtefæller. Tilbud som skaber tryghed med fornuftige arbejdsskade- ulykkes- og fartøjsforsikringer. Tilbud som fiskeriet har taget til sig og som har virket i alle årene for fiskerierhvervet, lige fra sejlskibe og joller til større og mindre fiskefartøjer, der alle bliver forsikret udfra den gensidige tanke »én for alle og alle for én«..

Udfra »Danske fiskeres Forsikring« organisationsplan på deres hjemmeside består den faste stab nu af fem medarbejdere og syv bestyrelsesmedlemmer. Derudover er selskabet repræsenteret af elleve tillidsmænd, tilknyttet de enkelte områders Fiskeriforeninger, der i kraft af deres placering rundt om i landet, varetager såvel fiskernes som selskabets interesser. Her er man helt tæt på fiskeriet, hvorfor der kan ydes den bedste mulige og mest optimale service for medlemmerne. Desuden er der tilknyttet fem vurderingsmænd, der ved fartøjsforsikringer kan tilkaldes, når der skal optages nye eller besigtiges skader eller foretages ved syn m.m.

Det stod således ikke i stjernerne, da den elleve årige Allan Buch i sin tid sad bøjet over garnene hjemme i Skrillinge Strand, at han her knapt femogfyrre år senere skulle samle fiskernes forsikringer under et og dermed være med til at skabe en tryg og sikker fremtid for medlemmerne i fiskerierhvervet.

»Danske Fiskeres Forsikring« er det eneste fiskeriejede selskab, der selv udbyder arbejdsskade- ulykkes- og fartøjsforsikringer. Endvidere kan »Danske Fiskeres Forsikring« tilbyde de selvstændige fiskere samt deres medarbejdende ægtefæller en fiskeriulykkesforsikring, som ikke direkte er omfattet af Lov om arbejdsskadesikring, men som har et dækningsomfang, der i hovedtræk svarer dertil. Der ydes erstatning for forsørgertab (død), for varigt mén (invaliditet) samt tab af erhvervsevne. Det er væsentligt at bemærke, at fiskeriulykkesforsikringen adskiller sig fra en traditionel ulykkesforsikring, idet der udover erstatning for varigt mén også ydes erstatning for tab af erhvervsevne. Som en integreret del af forsikringerne tegnes der tillige brille samt tandskadeforsikring for nævnte persongrupper. Alle medlemmer samt ansatte, der er forsikret i »Danske Fiskeres Forsikring«, er omfattet af en kollektiv behandlingsforsikring i Codan. Selvstændige erhvervsfiskere, der tillige tegner arbejdsskadeforsikring / fiskeriulykkesforsikring for egen person, vil også være dækket af en kollektiv produktansvarsforsikring.