Afregningsindberetning via VIRK.DK og System-til-System er genoprettet

Indberetningen af afregninger via VIRK:DK fungerer igen uden uhensigtsmæssige fejlmeddelelser.

Alle system-til-system indberettere af afregninger er blevet vejledt om systemopdateringer, således at afregningsindberetningen kan genoptages på normal vis.