Tine Kirk Pedersen står nu i spidsen for Danske Havne

Tine Kirk Pedersen står nu i spidsen for Danske Havne

I december meddelte Bjørn B. Christiansen, at han stopper som direktør i Danske Havne, og brancheorganisationen har netop meldt ud, at afløseren bliver Tine Kirk Pedersen, tidligere konsulent i By og Havn, der 1. juni sætter sig i stolen som ny direktør for Danske Havne.

Danske Havne får ny direktør per 1. juni 2018. Valget er faldet på Tine Kirk Pedersen, som efterfølger for Bjørn B. Christiansen. Tine Kirk Pedersen kommer fra en stilling i By & Havn og vil som direktør for Danske Havne bl.a. trække på sin erfaring som markedsdirektør i Sund & Bælt.

Desuden har Tine Kirk Pedersen haft ansættelser i Transportministeriet, hvilket er et perfekt match i forhold til de udfordringer som havnesektoren står overfor, nemlig øget markedsorientering og ny havnelov.

I en kommentar til valget af Tine Kirk Pedersen udtaler bestyrelsesformand Ole Ingrisch, »Danske Havnes bestyrelse har søgt en person, der kunne overtage stafetten for udvikling af havnenes vilkår. Sektoren skal fortsætte tilpasningen til de forandringer, der kræves af havnene som ramme for det stadig større spektrum af markedsaktører, der gør brug havnene som afsæt for deres udvikling og vækst. Processen har, særligt i forbindelse med overvejelserne om revision af havneloven, taget fart, og jeg er ikke i tvivl om, at vi med Tine har fundet den person, der kan føre den proces videre til et velbalanceret resultat. Til gunst for både havnenes brugere og havnene selv, påpeger bestyrelsesformanden videre og fortsætter, Tine Kirk Pedersens erfaring fra både centraladministrationen og ansvarsfulde poster i offentligt ejede virksomheder, der, lige som havnene, opererer i det kommercielle marked, vil komme Danske Havne til gode i den transformation, som Danske Havnes medlemmer er en del af, og som naturligt også smitter af på brancheorganisationens rolle og funktion for sin medlemmer.«

Tine Kirk Pedernse, glæder sig til at blive en del af den centrale danske infrastruktur og sammen med sektorens dynamiske aktører tage fat på de fælles mål om at skabe vækst i erhvervshavnene. Hun siger videre, »jeg trives i krydsfeltet mellem politik og kommerciel drift, og jeg glæder mig til arbejdet med, at havnene finder den bedst mulige balance mellem samfundsmæssige og kommercielle hensyn,« slutter hun.

Tine Kirk Pedersen er uddannet cand.merc. fra CBS, kommer til Danske Havne fra en stilling som konsulent i By & Havn og har tidligere bl.a. været markedsdirektør og sekretariatschef i Sund & Bælt koncernen.