Ændringer for fiskeri af tobis i område 2r
Disponering af mængder til uundgåelige bifangster af torsk og tunge for fartøjer tilmeldt den tidsubegrænsede kystfiskerordning.

Ændringer for fiskeri af tobis i område 2r

Ændring af vilkår gældende for fiskeri af tobis i område 2r for fartøjer med individuelle overdragelige kvoteandele

Med virkning fra 5. april 2019, ophæves ugerationen med tilhørende vilkår i forvaltningsområde 2r for fartøjer med individuelle overdragelige kvoteandele.

Fartøjerne kan herefter fiske i henhold til de til fartøjerne udmeldte årsmængder i forvaltningsområder 2r.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft 5. april 2019.

Skriv et svar