Årsrapport for Hvide Sande Havn 2017

Årsrapport for Hvide Sande Havn 2017

Ringkøbing – skjern byråd har efter mødet tirsdag den 17. april godkendt årsrapporten for Hvide Sande Havn 2017. Regnskabet udviste et overskud på 5,1 mio kroner og en egenkapital der 31. december 2017 var opgjort til 73,5 mio kroner.

I ledelsesberetningen er fiskeriet opgjort som Havnens væsentligste aktivitet, derudover har der også været aktiviteter på trafikhavnen med 63 anløb sidste år med en samlet godsmængde på 163.000 tons, hvilket i forhold til 2016 gav et mindre fald på 6 procent. Havnen forventer dog et øget aktivitetsniveau for trafikhavns- og offshore-vind området.

Interssant er det, at Havnen i 2017 har afsluttet fem projekter, hvoraf flere har direkte betydning for fiskeriet, med blandt andet forstærkning med fodspuns og uddybning til ca. 7 meters vanddybde ved kaj 20 og 21 ved auktionshallen i Sydhavnen og ved kaj 80, Vodbinderkajen ud mod indsejlingen, som i sidstnævnte er sket i samarbejde med Kystdirektoratet. Samlet anlægssum til forstærkning af kajanlæg beløber sig til 4,5 mio kroner.

Ligeledes blev der i løbet af året etableret p-pladser ved Dækmolevej, primært til fiskeindustrien. Anlægs-summen her anløb 185.000 kr. I det lidt mere nostalgiske hjørne, foretog Havnen den endelige nedbrydning af 13.000 m2 tidligere redskabshuse for fiskeriet, som forberedelse til feriecenterprojektet »Langsand Langs Vand«. Omkostning her beløb sig til 1,9 mio kroner.

Et mindre fald i afgifterne fra fiskeriet

Havnen havde i årets løb en uændret indtægt fra konsumfiskeriet i forhold til sidste år på 4,1 mio kroner, men måtte se industrifiskeriet falde i forhold til året før, med hele 23 procent til 1,3 mio kroner.

Hvide Sande Havn har til stadighed stort fokus på fiskeriet og at være rustet til at imødegå ikke planlagte behov for oprensning og tilpasninger af vanddybder og justering af havnefaciliteterne. Dette område har ifølge Ledelsesberetningen Havnens fulde opmærksomhed og fokus, da det er helt afgørende løbende, at kunne tilpasse besejlingsforholdene og dybderne i havnens bassiner, så det afpasses de aktuelle forhold. Denne parathed omfatter selvsagt også en økonomisk robusthed, som Havnens ledelse til stadighed har fuld opmærksomhed på.

Iøvrigt har Havnens fortsatte udvikling været til debat i løbet af det forgangne år. Med afsæt i et strategiseminar afholdt i september 2017, og med deltagelse af brugere, kunder og samarbejdspartnere. Her vedtog Havnen, efter behandling i Det rådgivende Havneudvalg i december måned, udviklingsplanen for Hvide Sande Havn.