Årsberetning fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 2018
Bestyrelsen i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd fik i 2018 en ny repræsentant fra 3F, Freddy Wie Andersen fra Hirtshals, som afløste Karl Jørn Thygesen, der omkom i en tragisk arbejdsulykke under fiskeri i Nordsøen.

Årsberetning fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 2018

Bestyrelsen i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd fik i 2018 en ny repræsentant fra 3F, Freddy Wie Andersen fra Hirtshals, som afløste Karl Jørn Thygesen, der omkom i en tragisk arbejdsulykke under fiskeri i Nordsøen. Der er over året afholdt 4 bestyrelsesmøder i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd samt et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Udfordret af Vækst- og Udviklingspakken
En af udfordringerne, bestyrelsen har arbejdet med i 2018, var og er i skrivende stund, at Vækst og Udviklingspakken for dansk fiskeri, udover at have medført en ny finansieringsmodel for Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, også gennem lovforslag L131 vil ændre sammensætningen af bestyrelsen i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Dette har givet anledning til en væsentlig øget aktivitet for rådets bestyrelse, da man har stået meget uforstående overfor, at man fra politisk hold nu vil diktere hvilke organisationer på arbejdsmarkedet, der fremadrettet skal tegne Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Da man i 2016 vedtog Vækst- og Udviklingspakken for dansk fiskeri, havde ingen i bestyrelsen forestillet sig, at punkt 15 også betød, at det ville medføre en ændring i modellen for, hvem der kan indstille repræsentanter til bestyrelsen.

Antallet af arbejdsrelaterede ulykker er faldet
Antallet af arbejdsulykker i 2018 ligger under niveauet for 2017. Hvilket er et skridt i den rigtige retning, men stadig, én ulykke er en for meget, hvilket man i årsberetningen mindes, hvor en fisker mistede livet i en arbejdsulykke under udøvelsen af sit erhverv.

IFish 5 – Safety Conference på Newfoundland Canada i juni måned
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og -Tjeneste deltog i konferencen sammen med 3F og Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) under en fælles overskrift »The Danish Model«. En model der er helt unik og som ikke findes tilsvarende andre steder i verden. Specielt ulykkesstatistikken skabte stor opmærksomhed blandt de fremmødte. Turen var finansieret af 3F og DFPO i fællesskab.

Du kan læse videre i beretningen her