Nu er der igen åbent for muslingefiskeri i Limfjorden

Nu er der igen åbent for muslingefiskeri i Limfjorden

Fiskeri efter blåmuslinger åbnede d. 1. september 2014 efter at have været sommerlukket i 10 uger.
Det er normal praksis, at muslingefiskeriet bliver lukket om sommeren pga. risikoen for iltsvind. Iltsvind har i år været særligt udbredt i Limfjorden.

Kvoterne for fiskeriet er i år, pga. det omfattende iltsvind, samlet set mindre end sidste år. Iltsvind er lig med færre muslinger, og derfor er kvoten for fiskeriet blevet halveret i Lovns Bredning efter rådgivning fra DTU Aqua.

Muslingefiskerne i Limfjorden må i den kommende sæson fange 10.000 tons blåmuslinger i Lovns Bredning mod 20.000 tons sidste år. Kvoten er dog ligesom sidste år 10.000 tons i Løgstør Bredning. Der bliver også åbnet for fiskeri efter 7.000 tons søstjerner i Løgstør Bredning og 2.000 tons søstjerner i Lovns Bredning. Søstjerner kan bl.a. bruges til søstjernemel, der bruges som foder i fiskeopdræt.

Forvaltning af muslingefiskeri i Natura 2000 områder forvaltes i henhold til muslingepolitikken9358;.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Fiskeri på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til fiskeri@naturerhverv.dk.