100 mio. kr. til bæredygtige fødevareprojekter

100 mio. kr. til bæredygtige fødevareprojekter

Miljø- og Fødevareministeriet har netop uddelt 100 mio. kr. til 16 nyskabende fødevareprojekter, der skal skabe grøn vækst i Danmark.

Pengene kommer fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), og de går til nye projekter, der kan skabe vækst, give sunde produkter og skåne miljø- og klima. Dermed løfter de nogle af de vigtigste udfordringer for det danske fødevareerhverv, mener Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Vi skal løfte de grønne opgaver gennem kreative løsninger i stedet for at tynge erhvervet med afgifter. Derfor er jeg glad for at give en millionindsprøjtning til en række ildsjæle med gode idéer og lyst til at skabe vækst- og arbejdspladser på bæredygtige projekter, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Bedre ressourcebrug og human sundhed

Flere af de projekter, der er blevet tildelt støtte, vil udvikle løsninger, der skal gøre erhvervet mere ressourceeffektivt. For eksempel kommer et projekt med et interessant bud på, hvordan man kan gøre krabbebifangst til et værdifuldt fødevareprodukt i stedet for forurening, som det er i dag.

Hvis vi kan lave værdifulde produkter ud af de ting, der ellers skulle smides ud, så behøver man ikke være økonom for at se, at det er smart. I den benhårde konkurrence, der er på fødevaremarkederne, så er ressourceeffektivitet med til at gøre de danske virksomheder konkurrencedygtige, og det vil jeg gerne støtte, siger miljø og fødevareminister Eva Kjer Hansen

Andre projekter vil finde løsninger på, hvordan man højner den humane sundhed. Et projekt vil udvikle en ny, sundhedsfremmende fødevareingrediens baseret på presseresten fra juice af aroniabær. Et andet projekt vil teste gamle, danske sorter af ærter og bønner, som kan blive en del af fremtidens proteintilskud. Og et tredje projekt giver bud på, hvordan insekter kan omdanne restprodukter fra fødevareindustrien og blive til sundt og næringsrigt fiskefoder.

GUDP fik 65 ansøgninger

GUDP fik i alt 65 ansøgninger i denne ansøgningsrunde. Mikael Thinghuus, der er bestyrelsesformand i GUDP, glæder sig særligt over, at ansøgningerne peger på innovative løsninger i hele værdikæden.

Det er meget glædeligt, at der er kommet så mange nytænkende bud på, hvordan vi løser de udfordringer, som fødevareerhvervet står overfor. Det vidner om en innovativ og engageret branche. Samtidig ser vi, at de innovative løsninger og kreative mennesker findes i alle led af værdikæden, siger Mikael Thinghuus.

Eksempler på projekter der har fået støtte:

Fiskernes bifangst kan stige markant i værdi
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/gudp-projekter/2014/fiskernes-bifangst-kan-stige-markant-i-vaerdi/

Effektive spildevandsløsninger til fiskeopdræt
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/gudp-projekter/2014/effektive-spildevandsloesninger-til-fiskeopdraet/

Nyt fodertilsætningsstof skal erstatte antibiotika i fiskeopdræt
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/gudp-projekter/2014/nyt-fodertilsaetningsstof-skal-erstatte-antibiotika-i-fiskeopdraet/

Sælsikre fælder kommer fiskerne til undsætning
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/gudp-projekter/2014/saelsikre-faelder-kommer-fiskerne-til-undsaetning/

Længere sæson skal øge lønsomhed i muslingeopdræt
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/gudp-projekter/2014/laengere-saeson-skal-oege-loensomhed-i-muslingeopdraet/

Optimeret modningsproces giver friskere rejer
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/gudp-projekter/2014/optimeret-modningsproces-giver-friskere-rejer/

Nyt opskæringsanlæg til fabrikstrawlere sikrer fuld ressourceudnyttelse
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/gudp-projekter/2014/nyt-opskaeringsanlaeg-til-fabrikstrawlere-sikrer-fuld-ressourceudnyttelse/

Dynamiske havkort guider danske fiskere til fiskene
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/gudp-projekter/2014/dynamiske-havkort-guider-danske-fiskere-til-fiskene/

GUDP hører under Naturerhvervstyrelsen og uddeler hvert år ca. 200 mio. kr. fordelt på to ansøgningsrunder. GUDP understøtter projekter, der arbejder med en dobbelt bundlinje, der både løser grønne udfordringer og styrker virksomhedsforretning og vækst i fødevareerhvervet. Næste frist for at søge støtte fra GUDP er i onsdag den 2. september 2015. Du kan finde indkaldelse og ansøgningsmateriale på GUDPs hjemmeside.