Vindmølleprojekt på Havnen i Hirtshals

Vindmølleprojekt på Havnen i Hirtshals

Fire nye vindmøller skal opstilles langs ydermolen i Hirtshals og Havnen inviterer derfor til foroffentlighedsmøde Mandag den 13. juni kl. 19.00.

Mødet bliver holdt på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals og alle er velkomne. Tilmelding er nødvendig af praktiske grunde og kan ske på tmplan@hjoerring.dk.

Hirtshals Havn har ansøgt Hjørring Kommune om tilladelse til opstilling af vindmøllerne, og det er i forbindelse med Hjørring Kommunes igangsættelse af VVM-processen, at der afholdes foroffentlighedsmøde.

Med mødet bliver borgere i Hirtshals inviteret til at komme med forslag til særlige forhold, der bør undersøges i forbindelse med den VVM-proces, der vil køre over minimum det næste år. VVM-processen omfatter miljøundersøgelser og andre forhold, der er vigtige for vindmøllernes omgivelser. Under processen vil der være høringsperioder, hvor borgere og organisationer kan give deres holdninger til kende.

I forbindelse med foroffentlighedsmødet vil Hirtshals Havn præsentere materiale og animationer, der illustrerer vindmøllerne og viser vindmøllernes placering i forhold til havnen og omgivelserne.

Vindmølleprojektet omfatter fire møller, der fra jordoverfladen til vingespids i øverste position måler 150 meter, og som bliver placeret med en indbyrdes afstand af ca. 340 meter. Højden på vindmøllerne svarer til højden på benene på den beboelsesrig, der i øjeblikket ligger i havnens Østbassin 2.

Hirtshals Havn vil i forbindelse med gennemførelsen af vindmølleprojektet søge den størst mulige offentlighed omkring aktiviteterne i vindmølleprojektet, og vil derfor bruge hjemmeside, radio og Facebook til at være i kontakt med borgere og organisationer.

Hver af vindmøllerne vil kunne producere strøm svarende til de omkring 2.000 husstande i Hirtshals by, og på den måde vil vindmøllerne bidrage til den grønne omstilling i Hjørring Kommune og Vendsyssel. Få mere information om projektforslaget på Hjørring Kommunes hjemmeside