Vilhelmsens vækstplan for Det Blå Danmark

Vilhelmsens vækstplan for Det Blå Danmark

Erhvervs- og vækstministeriet fremlagde i dag en ambitiøs plan for det maritime område.
Det er den første af i alt otte planer i regeringens offensive erhvervs- og vækstpolitik, hvor der er nedsat vækstteam på de områder, hvor dansk erhvervsliv er internationalt konkurrenceudsat. Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Planen indeholder en række initiativer, der skal bidrage til at sikre, at Det Blå Danmark også fremadrettet udnytter muligheder i den grønne omstilling, samt skaber vækst og beskæftigelse.

Visionerne fra vækstplanen er:

Danmark skal være Europas maritime centrum
Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier og shippingvirksomheder er den fjerdestørste operatør af bruttotonnage i verden, kun overgået af Kina, Grækenland og Japan. Samtidig står danske maritime virksomheder samlet set for 24 procent af Danmarks totale eksport.

Grønne løsninger er fremtiden for Det Blå Danmark
I arbejdet med vækstplanen har der været stor fokus på grøn skibsfart og grønne løsninger, der giver bedre miljø og danske virksomheder gode muligheder for at klare sig endnu bedre på det globale marked:

Væksten i den maritime klynge skal understøttes af stærke danske kompetencer
Det Blå Danmarks fundament er adgangen til kompetente og højtkvalificerede medarbejdere. For at understøtte vækstperspektiverne i Det Blå Danmark er det centralt, at de rette kompetencer er til stede. En vigtig faktor i den sammenhæng er konkurrencedygtige maritime uddannelser og forskning, der understøtter væksten.

Bred forankring
Regeringens vækstplan for Det Blå Danmark er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra vækstteamet for Det Blå Danmark og med bidrag fra en bred kreds af interessenter fra den maritime klynge.

Fakta om Vækstteamets sammensætning

Erhvervs- og vækstministeren (formand)
Økonomi- og indenrigsministeren
Finansministeren
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser
Skatteministeren
Ministeren for by, bolig og landdistrikter
Beskæftigelsesministeren
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri
Klima-, energi- og bygningsministeren
Handels- og investeringsministeren
Ministeren for sundhed og forebyggelse
Miljøministeren
Kulturministeren

Planen for Det Blå Danmark sættes i søen af tre ministerier ud af de tretten ministerier, der udgør regeringens Ministerudvalg for vækst. Det er fra Erhvervs- og vækstministeriet Annette Vilhelmsen (SF), Uddannelsesministeriet Morten Østergaard (R) og Miljøministeriet Ida Auken (SF).

Kilde: Pressemeddelse fra Erhvervs- og vækstministeriet
FiskerForum.com