Videnskabelig artikel omhandler nedtur for vigtige fiskearter

Videnskabelig artikel omhandler nedtur for vigtige fiskearter

Nye studie publiceret i »Journal of Applied Ecology«, skriver om et økosystem der går i fisk og nedtur for vigtige fiskearter i Nordsøen.

Der er primært arter som, sild, tobis, brisling og andre arter af proteinfisk, som over en årerække er gået tilbage, og som alle er yderst vigtige for økosystemet i Nordsøen, men også helt afgørende for dansk fiskeri.

Men det er gået ned ad bakke for de små fisk, viser nye undersøgelser og studier. Videnskab.dk skriver i en artikel hvor vigtige de små proteinfisk er. Både for de danske fiskere, hvor fangsterne udgør en milliardomsætning i fiskemels og -olieindustrien. Men også for sæler, marsvin, hvaler, havfugle og større fisk udgør arterne en afgørende og meget vigtig del af deres fødegrundlag.

Et netop offentliggjort dansk studie viser dette. (se intro til artiklen her, »Shifts in North Sea forage fish productivity and potential fisheries yield«),

Studiet viser, at det er gået jævnt ned ad bakke for de små føde- og proteinfisk i Nordsøen, som i artiklen henviser til at siden midten af 90`erne, er disse fiskearter begyndt at blive kortere, veje mindre og få færre yngel.

Du kan også læse Videnskab.dk´s artikel her, om Økoststemmet der går i fisk og nedturen for vigtige fiskearter i Nordsøen.