Vestkyst-fiskere lander rekord mange stenbidere

Vestkyst-fiskere lander rekord mange stenbidere

Selv fiskerne er forbavsede, skriver TVMidtVest på sin nyhedsportal og efter en samtale med auktionsmester Sten Rønn Sten, er man ikke i tvivl om, at der for tiden landes Historisk mange stenbidere, faktisk godt ti gange så mange som sidste år.

Den øgede mængde af kulsøer til auktionen i Thyborøn, plejer ellers at give sig udslag i lidt lavere priser, men det har ikke slået kystfisker Reinhard Schmidt omkuld, der istedet overfor TVMidtVest giver udtryk for, at trods det faktum at Kystfiskeriet faktisk har været lidt trængt det sidste års tid, så er det ved at være rigtig godt igen, specielt efter at der er kommet en god og fornuftig mængde af kulsøer netop nu.

Den vestjyske kystfisker har ellers selv været hårdt ramt af glubske og irriterende sæler i år, der fra tid til anden, fuldstædigt har rippet deres mange garn for kulsøer. Så kraftigt, at Reinhard Schmidt med sønnen André tidligere har måtte vinke farvel til fangster på op til små 13.000 kroner pr. gang.

Med udtalelser til FiskerForum.dk dengang, om sælerne er »Fiskernes værste fjende«, og med opfordringer til at de glubske sæler kraftigt burde reguleres. Var fiskeriets resultat dengang på nulpunktet. For som Reinhard Schmidt dengang forklarede, så er der rigtig mange penge på spil for kystfiskerne, som der er det overalt i hele landet, hvor sælernes hærgen også er stærkt tiltagende. Reinhard Schmidt siger ikke, at alle sælerne skulle udrydes, men istedet kraftigt reguleres, for der skal selvfølgelig være plads til både fiskerene, sælerne og biodiversiteten i havet.

Du kan læse artiklen »Sælerne æder 80 procent af kystfiskernes fangst i Thyborøn« her

Derfor falder de mange stenbiderfangster på et rigtig tørt sted for kystfiskerne. Der alene omkring Thyborøn i år, vel har haft op mod 10.000 stykker forbi auktionen allerede. Hvilket er noget mere og større end sidste års 1.000 styk.

At kvabsoen er populær, skyldes hvad den genmer i bugen. Stenbiderrogn, en delikatesse og en eftertragtede spise her i årets første måneder, hvor foråret står på spring.