Vellykket og succesfuld »Holland Fisheries event 2018

Vellykket og succesfuld »Holland Fisheries event 2018

Med solens stråler flittigt kiggende ned fra en skyfri himmel, åbnede Holland Fisheries Event 2018 med taler, godt kryderet med mange af fiskerierhvervets positive tendenser, men også om bekymringerne der ligger og lurer under overfladen, da talerne mere alvorligt faldt på emnerne Brexit og Pulskor fiskeriet.

Brexit problematikken vægter nok mest, når man skal sætte hollændernes problemer op mod hinanden, mens en anden problemstilling, puls-fiskeriet der henover de sidste år, også har udviklet sig til en noget større sten i skoen end forventet, presser på.

EU presser også på for at finde en afgørelse på pulsfiskeriet, indenfor en overskuelig fremtid. Et fiskeri der startede som et forsøg, men som siden er vokset sig større og større, til i dag at omfatte over 70 fartøjer, som en »on-going« tilladelelse fra de hollandske myndigheders side.

Pulskor el-fiskeriet startede ellers som en videnskabelig forsøgsordning, med de bedste intentioner. Et system som efter kort tid blev udråbt som, en kæmpegevinst og en sejr over det traditionelle bomtrawl-fiskeri, der med et slag gjorde dette fiskeri både rentabelt og bæredygtigt. Især på grund af de store brændstofbesparelser, hvor Slæbet var både nemmere og lettere, da man undgik slæbeskoenes ødelæggende og meget dybe spor ned i havbunden, som istedet efterlod havbunden næsten intakt og urørt.

Man undersøger nu hvorledes den elektriske strøm påvirkede fiskene og havbundens orme og snegle, som udsættes for strøm. Så mens biologer og grønne EU forkæmpere, nu langsomt sænker armene fra en sejrssikker gestus, er man blevet mere objektiv og begyndt at kigge på alle aspekter af el-fiskeriet, både fordelene og ulemperne.

Mht. til briternes forventede Brexit den 29. marts 2019, er man som de danske fiskere afventende, da man omkring dette emne ikke kan forudsige hvorledes briterne vil takle et »Clean Cut« eller en blødere »Theresa May løsning« – ingen ved hvorledes det ender.

Trods de lidt dystre udsigter, har optimismen fortsat et godt tag i de hollandske fiskere og fiskeindustrien. Hvilket blev synligtgjort i de to messedage, hvor mere end 3500 in- og udenlandske besøgende rundede den store hollandske fiskerimesse i Urk.

Kilde: Holland Fisheries event FiskerForum.dk