Vejret generer garnfiskeriet langs vestkysten.

Vejret generer garnfiskeriet langs vestkysten.

Selv om fiskeriet i år endnu ikke har været alt for godt, melder en skipper om gode tegn.
Ustabilt vejr har i årets første tre uger drillet garnfiskerne langs den jyske vestkyst. Det fortæller skipper Poul Johnsen Høj, kutter RI 244 Rikke Høj. Han håber nu på lidt koldere vejr, som normalt også betyder roligere vindforhold.

Mandag ligger ”Rikke Høj” på en position omkring 70 mil vest af Thyborøn, men det har de seneste dage ikke givet mange fisk; ”Strømmen går ad Pommern til, skævt af grejerne ”, forklarer Poul Johnsen Høj.

Selv om fiskeriet i år endnu ikke har været alt for godt, så er skipperen fortrøstningsfuld; ”Når forholdene er til det, er der også tegn til godt fiskeri – det tegner til bedre fiskeri, end på samme tid sidste år”.

På trods af det ustabile vejr har besætningen i år allerede haft en del havdage; ”Vi er jo på havet hele tiden, blot inde og lande, og så tilbage igen” forklarer Poul Johnsen Høj.

RI 244 ”Rikke Høj” er MSC certificeret, og Poul Johnsen Høj kan glæde sig over, at de MSC – certificerede rødspætter er steget lidt i pris. I garnfiskeriet er der periodevis også rødtunger som krøjfisk, men rødtunger er desværre netop nu i væsentlig lavere pris, end samme tid sidste år.

FiskerForum.com