Valgmøder på havnen

Valgmøder på havnen

De danske havne varmer på til efterårets valgkamp. Det sker på en række regionale møder, hvor Danske Havne og havnenes ledelser inviterer folketingskandidater, lokalpolitikere og havnevirksomheder til debat om havnenes vilkår. Valgmøderne er offentlige, og du er velkommen til at deltage.
Danske havne får stigende betydning for Danmarks økonomiske vækst og udvikling. En ny havnelov er under forberedelse og fordeling af statslige midler til infrastruktur diskuteres. Det har stor betydning regionalt, hvordan midlerne fordeles. Så der er nok at tage fat på.

På valgmøderne får alle kredsens folketingskandidater mulighed for at diskutere med repræsentanter fra havne, havnevirksomheder og andre interesserede, hvordan havne bedst kan bruges til at skabe vækst og jobs.

Vi holder valgmøder:

Onsdag den 17. august 2011 kl. 15.15 -1700 hos Fredericia Havn, Messecenter Fredericia, Ringvejen 101, Fredericia

Torsdag den 18. august 2011 kl. 15.15 -17.00 hos Aalborg Havn A/S, Langerak 19, Aalborg

Mandag den 29. august 2011 kl. 15.15 -17.00 hos Aarhus Havn, Mindet 2 i Aarhus

Onsdag den 31. august 2011 kl. 15.15 – 17.00 hos Kalundborg Havn, Restaurant Gisseløre, Radiovej 2 i Kalundborg

Tirsdag den 13. september 2011 kl. 15.15 – 17.00 hos Copenhagen-Malmö Port i København

Møderne er offentlige. Du er meget velkommen til at melde dig på danskehavne@danskehavne.dk

Programmet er det samme hvert sted:

Valgmøde

15.15 Havnedirektøren byder velkommen og forfriskning

15.30 Uffe Steiner Jensen, formand for Danske Havne, byder
velkommen og fortæller om havnenes tre vigtigste
synspunkter i valgkampen

15.35 Partirunde (tre minutter pr. kandidat, én fra hvert parti)

16.00 Debat og spørgsmål fra salen.

17.00 Slut

Vil du læse om danke havne er du velkommen til at se vores publikation Danske havne – Havnepolitiske redegørelse 2010