Universitetsuddannede søges til den marine sektor

Universitetsuddannede søges til den marine sektor

Projektet Nordic Innovation Marine Marketing Program ( NIMMP ) har til formål at øge opmærksomheden på de studerenes muligheder for arbejde og uddannelse indenfor den marine sektor i de nordiske lande og tilskynde dem til at overveje en karrieremæssig mulighed indenfor dette område.

Der er udgivet to videoer, [en fem minutters video](http://vimeo.com/70046715 ) samt en 1 minuts grafisk info-video, som vil blive distribueret på universiteterne og i den marine sektor samt i medierne, med det formål at motivere flere studerende til at søge over i den maritime sektor.

Projektet er finansieret af Nordisk InnovationsCenter og er et joint venture mellem Klak Innovit Entrepreneurship centre in Iceland, University of Faroe Islands, Stardust CBS in Denmark, Norwegian University of Life Sciences og Swedish University of Agricultural Science.

For mere information om projektet kan du kontakte os på info@nimmp.org