Norsk dobbelt succes med kontrakter til to industritrawlere

»Det er ikke mindre end et gennembrud for Rapp Marine og for firmaets elektriske dæksmaskiner,« siger Morten Stenkjær salgschef for Rapp Marine Group, i en kommentar til den netop indgåede aftale om leveringen af to helt komplette elektriske dæksmaskinerier til henholdsvis »Clipperton« og »Lingbank«.

Fortsæt med at læse Norsk dobbelt succes med kontrakter til to industritrawlere

Universitetsuddannede søges til den marine sektor

Projektet Nordic Innovation Marine Marketing Program ( NIMMP ) har til formål at øge opmærksomheden på de studerenes muligheder for arbejde og uddannelse indenfor den marine sektor i de nordiske lande og tilskynde dem til at overveje en karrieremæssig mulighed indenfor dette område.

Fortsæt med at læse Universitetsuddannede søges til den marine sektor

Ny nordisk tænketank skal højne fiskeridebatten

De nordiske lande har en unik kompetence i spørgsmål om havmiljø og marine forvaltning. Men de kompetente røster kommer kun i begrænset omfang til orde i den offentlige debat, mener en række nordiske fiskerieksperter. En ny nordisk tænketank skal være med til at rette op på dette misforhold.

Fortsæt med at læse Ny nordisk tænketank skal højne fiskeridebatten