Unge med lyst til fiskeriet – undre sig over Greenpeace dom.

Unge med lyst til fiskeriet – undre sig over Greenpeace dom.

Når man som ung fisker står på Gilleleje havn og kigger ud over vandet, gør man sig mange tanker om hvad der er rigtigt eller forkert og hvad der er op og hvad der er ned, i sagen om fiskerne fra Gilleleje.
Sådanne tanker gør fiskepraktikant Oliver Egelund Rose, 16 år sig også. Men modsat mange andre, søger han svar på de spørgsmål han tumler med.

Hvorfor frifinder man folk i det danske retsvæsen, når der er tale om tilståelsessag. Som i tilfældet Greenpeace, som beviseligt har krænget den private ejendomsret og som ulovligt har monteret GPS-udstyr på anden mands fiskefartøj og som netop i disse dage er blevet frifundet i disse ulovligheder.

Hvorfor tillader man tyske fiskere at fiske i det, siden 2009 fredede Natura 2000 område, i Kattegat og hvor grotesk må det ikke være som fisker i Gilleleje, at se de selv samme tyskere , lande den fisk som danske og svenske fiskere risikerer tårnhøje bøder for at fange.

Hvorfor lytter man til ”fiske” eksperter fra vores forskellige institutioner og myndigheder, når selv de er lodret uenige om hvorledes vores natur skal passes og at de ikke selv har tjek på det faktuelle i debatten.

Hvorfor skal danske fiskere, behandles som tyve i natten, hver gang skibet stævner ud ad havnen. Satellit – og Kameraovervågning samt kvote begrænsninger og færre havdage i et eksporterhverv, som i stedet skulle nyde begunstigelser og ikke restriktioner.

Disse og andre spørgsmål presser sig på når Oliver Egelund Rose, spejder ud over det hav, der gerne i nær fremtid skulle blive hans arbejdsplads.

FiskerForum.com