Udskældte sæler frifindes for manglende fisk i Østersøen

Udskældte sæler frifindes for manglende fisk i Østersøen

En overskrift der vækker harme hos flere fiskere. Fiskere der endnu engang må lægge øre til højtuddannede seniorforskere fra forskellige institutter, der meget belærende og med højtløftet pegefinger igen undsiger fiskernes egne oplevelser, nemlig det faktum at sælerne også er medskyldige i fraværet af specielt torsk i Østersøen. I forskernes helt egen lille verden, sidder de inde med deres helt egen fortolkning af virkeligheden, en virkelighed de sjældent selv begiver sig ud og ej heller befinder sig i.

Seniorforskere og biologer, der i dække af smukt udarbejdede flotte alenlange rapporter samt afhandlinger, som regel udgivet i velansete udenlandske videnskabelige magasiner og fagblade. Alle med et flot svunget engelsk Scientist-sprog, ledsaget af farverige grafer, endeløse tabeller samt ikke mindst en million henvisninger til andre ligeså begavede artikler og rapporter. Her twister de virkeligheden til ukendelighed, så åbenlyse fakta pludselig dækkes over af kryptiske og nærmest uforståelige teoretiske forklaringer.

Fiskernes egne erfaringer undsiges åbenlyst af forskerne, trods der faktuelt fanges torsk fyldt med sælorm, ødelagte redskaber samt garn fyldt med sønderflænsede fisk der efter en tur af de parasitspredende og glubske sæler, ingen værdi har for fiskerene. Fiskere der nu befinder sig i et erhverv der langsomt syner hen til ingenting. Fiskernes erfaring og oplevelser gennem de sidste fem til seks år, er at sælen har været den egentlige årsag til de stadigt færre fisk kystnært Bornholm. Men som i en bedre Holberg komedie, med en Erasmus Montanus attitude, bedrevidende og arrogant, pludseligt omstødes og afvises af forskere med, at det istedet er fiskernes helt egen skyld, at der ingen torsk er. Dette sammenholdt med miljøet og selvfølgelig drivhuseffekten, der giver stadigt stigende havtemperaturer, istedet udråbes som den egentlige årsag til de færre fisk i Østersøen. Det er absolut ikke fiskernes oplevelse.

Sælens påvirkning bagatelliseres i videnskabelig rapport

SpringerLink, der giver forskere adgang til millioner af videnskabelige dokumenter fra tidsskrifter, rapporter, bøger og protokoller har også udgivet artiklen (engelsk] The necessity of a holistic approach when managing marine mammal-fisheries interactions: Environment and fisheries impact are stronger than seal predation.« (oversat) Behovet for en helhedsorienteret tilgang til forvaltningen af interaktioner mellem havpattedyr og fiskeriet: Miljø- og fiskermæssige konsekvenser er stærkere end sæl-prædation. (oversat til almindeligt dansk) – »det er ikke sælernes skyld.«

Bag disse gabende lange og altid snørklede bortforklaringer, skjuler der sig forskere, der har gjort det til en levevej og et karriererforløb med opgaver finansieret af EU midler og fondsbidrag. Forskere der i en stadig lind strøm af rapporter samt afhandlinger, prøver at gøre sig selv uundværlige på et område, der desværre er styret af vores folkevalgte politikeres manglende evne, til at tage en selvstændig beslutning. En beslutning, som først tages når de har dækket »ryggen af« med konsulent-rapporter og specialistudsagn, inden de alligevel skyder en løsning til hjørnespark.

Sådan er det også og måske især med reguleringen af sæler i Østersøområdet, der til stadighed har fået løsningsforslag skudt til hjørne. Uden sælerne af den grund er blevet færre, snarere tværtimod, så stiger antallet fortsat og sætter ny rekord hvert år. Tal der for øjeblikket anslås til at være mindst 50.000 sæler.

Fokus fjernes endnu engang fra Sælerne

Endnu en udskydelse, hvor man nu igen – igen sikkert skal til at undersøge om de manglende fisk omkring Bornholm ikke istedet skyldes et ringere miljø, overfiskeri eller temperaturstigninger i Østersøen. Pist væk er fiskernes egne erfaring med sælerne og fiskernes egen faglige vurdering. Igen groft tilsidesat af forskere, som man nu kan mistænke for, bevist og udelukkende ønsker at holde »sæl-gryden« i kog, så flere fondsmidler og støttekroner, kan finansiere endnu flere forsker-rapporter og afhandlinger om det »sæl-samme« problem, fiskerne nu har kæmpet med de sidste otte år.

Kilde: Link.springer.com FiskerForum.dk