Triple Nine – Derfor fusionerer vi

Triple Nine – Derfor fusionerer vi

Ledelsen i TripleNine har i længere tid arbejdet på at finde de bedste samarbejdspartnere til sikring af selskabets fremtid og for at muliggøre en fortsat lønsom udvikling og vækst i virksomheden.
Valget er faldet på norske Vedde AS med datterselskabet Lota i Chile, og TripleNine’s bestyrelse har besluttet at anbefale en sammenlægning af TripleNine og Vedde AS med virkning fra 1. januar 2013. Vedde ejes af den norske familieejede virksomhed Koppernæs AS.

Sammenlægningen falder helt i tråd med TripleNine’s omdannelse fra andelsselskab til aktieselskab pr. 1. november 2012 og er forudset i den struktur, der blev illustreret i seneste udgave af 999 NYT.

Konsolidering på verdensplan
Efter sammenlægningen vil den nye virksomhed, der får navnet “TripleNine Group A/S”, råde over produktionsfaciliteter i både Norge, Danmark og Chile, ligesom man ejer 50% af et handelsselskab i Norge samt associerede selskaber i Mauretanien, Sydafrika, Tyrkiet og Grækenland.

– Sammenlægningen af de to virksomheder er et led i vores plan om at medvirke til en konsolidering af branchen på verdensplan, ikke kun regionalt, siger TripleNine’s administrerende direktør, Christian Bisgaard. – Det vil være en stor styrke for den nye virksomhed at være repræsenteret flere forskellige steder i verden både med henblik på sikring af råvareforsyningen og for at kunne servicere vore kunder over hele verden bedst muligt.
– Når det er kommet til en sammenlægning med netop Vedde AS, skyldes det, at vore forretningsstrategier passer rigtig godt til hinanden, siger Christian Bisgaard videre. – De er, ligesom vi, stærkt interesseret i en fortsat udvikling af produktionen af marine proteiner og olie, herunder også omega-3 olie til helse-markedet.

Fokus på råvareforsyning
– Let tilgængelige råvarer er altafgørende for produktion af fiskemel og -olie. Derfor vil TripleNine Gruppens fremtidige produktionsfaciliteter blive placeret så tæt på råvaren som overhovedet muligt og i øvrigt i forskellige geografiske områder, så forsyningssikkerheden kan opretholdes. Der vil således udelukkende blive startet nye produktionsanlæg, hvor råvaren er til stede, fastslår Christian Bisgaard.

– Vores nye produktionsstruktur med Thyborøn i syd og Vedde i nord passer rigtig godt sammen, og virksomhedssammenlægningen vil således bidrage til, at der også i fremtiden er produktion i Thyborøn, forsikrer Christian Bisgaard.

Dansk selskab med hovedsæde i Danmark
TripleNine Group A/S bliver et dansk selskab med hovedsæde i Danmark, og de danske fiskere, der i dag ejer TripleNine a.m.b.a. kommer til at eje 50% af det nye selskab, mens Koppernæs AS vil få den resterende 50%’s ejerandel.

Kilde : Triple Nine