TORSKEFORBUD: Fiskeriformand tordner imod EU-forbud

TORSKEFORBUD: Fiskeriformand tordner imod EU-forbud

Det vil få helt uoverskuelige økonomiske konsekvenser for fiskeriet på Bornholm, at EU nu med øjeblikkelig virkning forbyder torskefiskeriet i Østersøen.

 

Så kontant er udmeldingen fra Thomas Thomsen, formand for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening, efter at EU i en hastebeslutning har besluttet, at der i resten af 2019 ikke må fiskes torsk i den sydlige del af Østersøen.

 

Se bilag 6 fra Fiskeristyrelsen her mod forbud mod fiskeri efter torsk i underområde 24, 25 og 26 i Østersøen 

 

For ham kommer beslutningen som lyn fra en klar himmel. Han udtaler til DR, at han havde ventet restriktioner, men at han ikke havde drømt om så skrappe foranstaltninger. Forbuddet træder nemlig i kraft med øjeblikkelig virkning og gælder i første omgang til og med 31. december 2019.

 

– Det gør det unægteligt svært at drive fiskeri også fremadrettet, siger Thomas Thomsen, som understreger, at fiskeriet efter torsk er bornholms fiskeris hovedindtægtskilde.

 

Forbuddet gælder områderne 24, 25 og 26 i Østersøen. Det er farvandet, der strækker sig fra den østlige del af Sjælland til de baltiske lande. Den nordlige grænse for farvandet er en linje fra Kalmar i Sverige til Liepaja i Letland.

 

Forbuddet er en bitter pille for fiskeriet på Bornholm, idet det også komme til at gå ud over fiskeriet af både skrubber og rødspætter.

 

– Det her stopper alt fiskeri for os, vi kan ikke fiske efter fladfisk, fordi vi kan risikere, at der er en torsk i nettet. Det her er rigtig kolort for det bornholmske fiskeri, udtaler Thomas Thomsen til DR.

 

– Hvis fiskeopkøberne ikke får fisk ind, så må de jo også lukke, siger Thomas Thomsen, som også forventer, at forbuddet ender med også at gælde i 2020.

 

Fiskerikonsulent forstår bekymring
Jørgen Dalskov, cheffiskerikonsulent på DTU AQUA, forstår godt bekyrmringen på Bornholm og giver Thomas Thomsen ret i, at det kan få “alvorlige konsekvenser for fiskeriet”

 

– Det er klart, at det vil komme til at gå ud over nogle af de fiskere, som normalt fisker torsk. Men torskefiskeriet er utroligt ringe, fordi bestanden er så ringe, så de fanger stort set ingenting i øjeblikket alligevel, siger Jørgen Dalskov ifølge DR.

 

Han forklarer, at danske fiskere kun fisket omkring 18-19 procent af den danske kvote i årets første måneder, og at dette siger noget om, at fiskeriet er utroligt dårligt. En række miljøfaktorer og problemer med sæler er årsagen til, at torskebestanden er historisk lav i Østersøen. Dette er også en stor del af årsagen til, at EU har besluttet at stoppe fiskeriet resten af året. EU – som har truffet beslutning om forbud på baggrund af ICES – har vurderet, at bestanden af den østlige østersø-torsk er “historisk lav”, og at der stor risiko for, at torskebestanden vil kollapse.

 

Jørgen Dalskov fra DTU AQUA forklarer, at det er miljøfaktorer og problemer med sæler i Østersøen, som er en stor del af problemet. Sælerne har såkaldte sælorme, som går i kødet på torsken, og det har indflydelse på torskens evne til at gyde levedygtige æg i de mængder, der skal til for at opretholde en bestand.

 

Jørgen Dalskov forventer, at forbuddet mod torskefiskeri vil vare længere end de seks måneder, der i første omgang er blevet besluttet.

 

– Det ser meget skidt ud. For at torskebestanden skal op, så kræver det nok, at forbuddet også gælder til næste år og næste år igen, udtaler han ifølge DR.

 

Minister deler bekymring
Minister for fiskeri, Mogens Jensen (S), skriver i en mail til DR Nyheder, at han vil have fokus på den “alvorlige” situation i de kommende forhand­linger om kvoterne for 2020 i Østersøen. Han er enig i, at der er behov for tiltag – også for i år. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at den alvorlige situation ikke løses alene med dette, skriver han og tilføjer:

 

– Der er behov for, at vi også får en drøftelse af de andre faktorer, som har stor indvirkning på bestanden, skriver Mogens Jensen ifølge DR.