Torsdag den 1. december er 30 års dagen for RF2`s forlis i Hirtshals.

Torsdag den 1. december er 30 års dagen for RF2`s forlis i Hirtshals.

Natten til den 1. december 1981 forliste Fiskekutteren ”Hanne Dorthe” og redningsbåden ”RF 2” i indsejlingen til Hirtshals. Tragedien kostede 3 fiskere og 6 redningsfolk livet.
Vind- og strømforhold var den pågældende aften og nat usædvanlige og var ikke tidligere set. Vinden var fra NØ og blæste ca. 20 m/s med en bølgehøjde på ca. 4 – 5 mtr. Strømmen var SV-gående med en hastighed på 3-4 knob.

Under disse ekstreme forhold forliste fiskefartøjet ”Hanne Dorthe” af Hirtshals under indsejling til havnen omkring kl. 21.00. I forsøget på at finde overlevende og under den efterfølgende hjælp til de øvrige kuttere, som deltog i eftersøgningen, der søgte havn efter indstillingen af eftersøgningen klokken 01.00, fik ”RF 2” redningsbåden en forkert sø, der vendte fartøjet 180 grader og under ulykkelige og uheldige omstændigheder blev den liggende med bunden i vejret.

Om bord på RF 2 var i forlis øjeblikket 6 personer: Fører og næstkomanderende, første- og anden radiomand, reservemotorpasser samt et medlem af reservebesætningen.

I 2006 på 25 års dagen, blev den tragiske hændelse mindet med kransenedlæggelse og taler fra de forskellige myndigheder og afslutningsvis blev der budt på en kop kaffe og brød. Forliset havde afstedkommet nogen uoverensstemmelser de forskellige myndigheder imellem og minde højtideligheden var igennem årene med til at gyde olie på vandene.

Mindehøjtideligheden torsdag den 1. december 2011 klokken 10.00, blev med deltagelse fra redningsstationen og fra fiskeriforeningen , hvor Niels Chr. Nielsen (Neller) holdt mindetalen og forestod kransenedlæggelsen.

Besætningen på ”Hanne Dorthe” og ”RF 2”
Æret være deres minde.