Generalforsamling i IMO er slut: Danmark gør fremskridt

Generalforsamling i IMO er slut: Danmark gør fremskridt

I London er den årlige generalforsamling i FN’s søfartsorganisation netop afsluttet. Danske mærkesager var øverst på dagsordenen.
IMO, FN’s søfartsorganisation, har netop afsluttet sin årlige generalforsamling. Blandt de emner, som blev drøftet mest intenst, var flere danske mærkesager. Særligt fokus var der på at gøre det mere enkelt for skibsfartserhvervet. Der skal luges ud i overflødige regler og papirarbejdet skal reduceres.

Endvidere var der ved generalforsamlingen fokus på, at IMO’s budget skal gennemgås med øje for effektiviseringer. Sekretariatet skal udarbejde en landsigtet plan med sigte på at holde eventuelle budgetstigninger på et absolut minimum.

Endelig var pirateri herunder de sociale aspekter af pirateri i fokus.

Ved generalforsamlingen tog de mange deltagende lande afsked med IMO’s generalsekretær Mitropoulos. Efter otte år ved roret overdrages styringen for IMO til Sekimizu fra Japan, der blev valgt af Rådet i juni 2011.

Under generalforsamlingen blev Danmark endvidere genvalgt til IMO’s råd.