Torsdag aften bliver Skagen Havn invaderet af militær

Torsdag aften bliver Skagen Havn invaderet af militær

Som en del af de operative opgaver der er pålagt militæret, vil Skagen Havn blive omdannet til et øvelsesområde fra torsdag aften kl. 19.00 og syv timer frem til fredag kl. 02.00.

Det er forsvaret der øver på Skagen Havn og selvom øvelsen ikke vil hindre havnens drift, skal man nok alligevel udvise fornøden agtpågivenhed i dette tidsrum.

Hold hovedet lavt

For i øvelsen indgår bevæbnet soldater og deltagere i paramilitær påklædning på havnens arealer blandt garn, bøjer og fiskeredskaber. Skud kan forekomme (øvelsesammunition) og hurtigtkørende militærkøretøjer samt lavtflyvende helikoptere, vil danne den helt rigtige lydkulisse til øvelsen blandt trawlerne og fiskejollerne i Havnen.

Øvelsen har til formål at træne i sikring af havneområdet, fisketerminaler mv., og er en del af de operative opgaver, som Forsvaret kan blive stillet overfor. Øvelsen finder som anmeldt, også sted udenfor normal arbejdstid og »krigsskuespillet« vil bestå af aktiviteter og hændelser, der ikke indgår i havnens normale driftsmønster.

Så hold hovedet lavt, hvis du færdes på og ved Skagen Havn torsdag aften.

Kilde: forsvaret og Skagen Havn FiskerForum.dk