Top-rovdyret blandt fisk er tilbage i de danske farvande

Top-rovdyret blandt fisk er tilbage i de danske farvande

Det er den blåfinnede tun, der flere og flere steder i Danmark, er observeret kystnært og derfor nu får ekstra opmærksomhed af DTU og WWF samt en række udvalgte sportsfiskere, de næste par uger.

Sportsfiskerne vil fra weekenden og over de næste to uger indfange omkring 20 tun omkring som forskere vil udstyre med avancerede sporingsudstyr, før fiskene igen sættes fri.

Sporingsudstyret skulle gerne over tid give DTU Aqua og WWF værdifuld viden om tunens færden og måske også give svaret på, hvorfor dette havets rovdyr nummer et, er kommet tilbage.

Tun-projektet er sat igang, efter den hurtigt svømmende rovfisk efter mere end 50 års fravær, igen er observeret i både Skagerrak og Kattegat.

Forskere og sportsfiskere skal arbejde sammen om at fange og mærke tunen med avancerede mærker, som opsamler information og giver besked til en satellit om fiskens færden og om det omgivende miljø, såsom dybde, temperatur og lys.

Danmarks Tekniske Universitet har tidligere udtalt sig om undersøgelserne, at forskerne skal bruge disse data til at undersøge, hvor fiskene har været, og afsløre foretrukne områder til fødesøgning, og hvor lang tid de opholder sig i områderne. Samtidig er det planen at der skal tages biologiske vævsprøver af fiskene, som blandt andet skal bruges til at undersøge fiskens kondition, og hvilke af de to atlantiske bestande af tunfisk, de tilhører. Information om bestandstilhørsforhold er vigtig, fordi de to bestande bliver forvaltet forskelligt.

Forskerne håber, at forsøgsresultaterne med tunens vandringsmønster, kan bidrage til en større forståelse af ændringer i tunbestandene og dermed forbedre grundlaget for rådgivningen i forhold til en bæredygtig forvaltning. Resultater som gerne skal bidrage til tunen fremadrettet kan blive del af den danske fiskefauna og forventeligt også en værdifuld fiskeressource.

Fakta om den blåfinnet tun (Thunnus Thynnus) Fra 1920’erne til 1960’erne blev der drevet kommerciel fangst på tun i Danmark. Tunen lever oftest selv i stimer og jager andre stimefisk som makrel og sild. Siden 60`erne har tunen været en sjælden gæst i de danske farvande. Den Atlantisk blåfinnet tun gyder i henholdsvis Den Mexicanske Golf og Middelhavet. Hunnen kan gyde op mod 10 millioner æg om året.