Tobisen kommer fra område 1 og 3

Tobisen kommer fra område 1 og 3

Efter en ellers rimelig start på tobis fiskeriet, har fiskeriet været inde i en lidt død periode her i midten af april måned, hvor de store fangster er udeblevet.

Men her til morgen blev der både i Hvide Sande og Thyborøn landet tobis, som har givet lidt optimisme tilbage til fiskeriet.

Trawleren S 149 Birthe fra Skagen, stævnede ind med skipper Kim Knudsen med en last på 180 tons tobis og nordpå i Thyborøn ankom L 525 Thingholt med 700 tons til TripleNine. Begge fartøjer havde taget turen til Nordvestgrunden i område 1 og 3, for at søge tobisen her. En sejltur på godt 30 timer og efter at have slæbt i ca. 4,5 dag, vendte begge fartøjer hjem igen, med pæne fangster.

Efter losningen, fortæller Kim Mathiesen der lige har påmønstret S 149 Birthe, til FiskerForum, at man efter planen allerede tager afsted igen i dag.

Kvotetildelingen dækker over store regionale forskydninger
Det traditionelt gode tobis område ved Dogger i område 1 er i år blevet reduceret til kun en fjerdedel af hvad det var sidste år, og for det sydvestlige Nordsø område 2, kystnært, er kvoten kun en skygge af sig selv, set i forhold til sidste år, så fiskeriet har for de fleste industrifartøjers vedkommende langs vestkysten, fået en ekstra omkostning at slås med pga. længere rejsetid.

Håbet må være, at de øgede prøveindsamlinger af tobis, kan udvise et så gunstigt resultat, at kvoterne igen kan øges på de traditionelt gode tobisbanker.

Danmarks Fiskeriforening ved Send-Erik Andersen påpegede fornyeligt, med henvisning til EU’s nye fælles fiskeripolitik, at kvoten kan hæves, hvis det viser sig, at biologerne har taget fejl i deres vurdering. Så træder en positiv nødprocedure i gang, som gerne skulle udmønte sig i større kvoter, hvilket formanden for fiskeriforeningen i bekræftende fald, ville følge hårdt op på.

FiskerForum.com