Tobis skrabetogtet 2016 i Nordsøen og Skagerrak er overstået

Tobis skrabetogtet 2016 i Nordsøen og Skagerrak er overstået

Det er havbiolog Hans Olesen og Mikael van Deurs samt Anna Rindorf fra DTU Aqua, der her nedenfor i artiklen beskriver skrabetogtet efter tobis, der foregik fra den 21. november til den 13. december i år.

Tobis skrabetogtet, som hvert år finder sted i Nordsøen og Skagerrak i november og december, er nu overstået og de indsamlede tobisprøver oparbejdes i DTU Aqua’s laboratorier i Charlottenlund og Hirtshals. Resultaterne fra skrabetogtet i 2016 benyttes i beregningerne for tobiskvoten i 2017.

Tobis skrabetogtet afholdes hvert år i november/december. I disse måneder har alle tobis gravet sig ned i havbunden og er gået i en ’hvile-tilstand’ indtil foråret melder sig. Prøvetagningen foregår ved fiskeri med en modificeret muslingeskraber, som slæbes 3 gange á 10 minutters varighed på hver af de planlagte positioner. På hver position tages der også en bundprøve for at sikre, at kornstørrelserne i sedimentet er brugbart for tobiserne til overvintring. De vigtigste tobisfiskebanker i Nordsøen dækkes af skrabetogtet og det er de samme positioner, som fiskes hvert år. Metoderne som bruges på skrabetogtet, har været benyttet af DTU Aqua siden 2003.

Tobis er en kortlivet art, hvor fiskeriet typisk er på 1- og 2-årige fisk og ofte fiskes der på en enkelt stor årgang to år i træk. Herefter er man afhængig af, at en ny stor årgang bliver tilgængelig for fortsat at have et godt fiskeri. I den sydvestlige Nordsø har den meget lille årgang i 2015 betydet at der ikke var grundlag for en egentlig kvote og dermed et reelt fiskeri. I den nordøstlige Nordsø har man haft to meget store tobis årgange i 2013 og 2014 og rådgivningen har derfor været, at bestanden på trods af den dårlige tilgang af tobis i 2015 har kunnet bære en kvote i 2016. Tobis skrabetogtet indgår i bestandsvurderingen til at bestemme antallet af 1- og 2-årige tobis ved fiskeriets start. For de 1-årige tobis er skrabetogtet, med målinger af tætheden af 0-årige tobis i det foregående år den eneste tilgængelige datakilde. Resultatet fra skrabetogtet betyder dermed meget, når ICES skal beregne forslag til TAC.

På skrabetogtet i 2016 blev samtlige af de planlagte prioriterede positioner fisket (se kort) under rimelige vejrforhold. Tobis prøverne fra skrabetogtet er endnu ikke færdig oparbejdet og analyseret og derfor kan der endnu ikke siges noget endeligt om resultaterne. De foreløbige resultater ser dog ud til at bekræfte at tilgangen i 2015 var meget ringe, men at tilgangen i 2016 er forbedret.

Vurderes af ICES

I modsætning til de langlivede arter som torsk og rødspætte er det ikke muligt at bedømme mængden af tobis før et halvt år inden de indgår i fiskeriet. Derfor vurderes mængden af tobis i Nordsøen hvert år i februar efter gennemførelsen af tobis-skrabetogtet i november/december det foregående år. Fangstraten af 0 og 1-årige tobis fra skrabetogtet i 2016 vil sammen med information om alderssammensætningen i fangsterne og fiskeriindsatsen i det kommercielle fiskeri i 2016 danne grundlag for vurderingen af bestandsstørrelsen ved begyndelsen af 2017 og dermed årets fiskerimuligheder. Denne vurdering gennemføres gennem ICES og rådgivningen for tobis forventes frigivet i slutningen af februar 2017.