Tobis pres på EU

Tobis pres på EU

Det er vigtigt at fiskeriet starter til april, så Danmarks Fiskeriforening lægger nu hårdt pres på myndighederne og EU-systemet, for at få tobis kvoten endeligt besluttet og igangsat til tiden.
Tobisfiskeriet er utroligt vigtigt for vores industrifiskeri og alene af den grund bør minister og myndighederne have fokus på, at vi denne gang får tilladelsen til tiden.

Fiskeriforening skiver således også i sit høringssvar til NaturErhvervstyrelsen. ”Fiskerimulighederne efter tobis skal være vedtaget og på plads, sådan at fiskeriet kan starte 1. april 2013. Alt andet vil ikke være en hån over for et hårdt presset erhverv.”

Foreningen mener der fortsat er behov for bedre biologisk rådgivning og undersøgelser omkring tobis.

I forhold til den biologiske rådgivning fra ICES omkring område 1 og område 2, er der ingen indvendinger mod de foreslåede kvoter her. Dog henstiller Fiskeriforeningen til at overførelsen af fiskerimuligheder fra EU til Norge,rent politisk, bør begrænses så vidt muligt, og fiskeriforeningen anbefaler at disse maksimalt bør være 10 procent af TAC`en i område 1.

For område 3, hvor kvoten deles mellem EU og Norge, anbefaler Danmarks Fiskeriforening en fastsættelse af en betydelig kvote til EU, og gerne en kvote der lægger sig op af de gennemsnitlige landinger fra EU-farvand på 46 procent, som der har været fra område 3 i perioden 2003 til 2009. For område 4 anbefales en kvote på 5.000 tons og for område 6 ønskes kvoten sat så højt som muligt, for her at sikre tilstrækkelig data til fremtidig videnskabelig bestandsvurdering.

Danmarks Fiskeriforening stiller dog spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er hensigtsmæssigt at regulere fiskeriet i dette område med TAC / kvoter.