Genåbning af tobisfiskeri i forvaltningsområde 2

Genåbning af tobisfiskeri i forvaltningsområde 2

Det er med en forsinket Bilag 6 meddelelse fra 29. maj 2015, der i dag den 1. juni – oplyst klokken 12.00 på mail, giver en genåbning af tobisfiskeri i forvaltningsområde 2

Med virkning fra d.d. genåbnes inden for en disponibel mængde på ca. 10.000 tons for fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen.

Åbningen for fiskeri omfatter både fartøjer, der udøver fiskeri i henhold til rationsvilkår og fartøjer der udøver fiskeri i henhold til individuelle overdragelige kvoteandele (IOK).

Tobis fiskeriet igang så hurtig som muligt

Da uddeling af mængder i henhold til individuelle overdragelige kvoteandele administrativt ikke kan lade sig gøre med meget kort varsel, og der samtidig er et ønske om igangsætte fiskeriet hurtigst muligt, åbnes for rationsfiskeri for både fartøjer, der hidtil har fisket under rationsordningen og IOK-ordningen. De tilladte fangstmængder for de to kategorier af fartøjer er følgende:

Fartøjer, der fisker tobis på rationsvilkår, må maksimalt fiske, medbringe og lande 100 tons tobis pr. kalenderuge.

For at kunne deltage i tobisfiskeriet på rationsvilkår skal fartøjet være opført på NaturErhvervstyrelsens licensliste nr. 1238. Fartøjer, der er tildelt IOK for tobis efter den 1. januar 2008, og har overdraget disse, kan ikke opnå tilladelse til tobisfiskeri på rationsvilkår. Der er også begrænsninger for fartøjer med genanvendt tonnage fra fartøjer, der har overdraget IOK.

Fartøjer med individuelle overdragelige kvoteandele må maksimalt fiske, medbringe og lande 150 tons tobis pr. kalenderuge.

Reglen om at der kun må fiskes tobis i ét forvaltningsområde pr. fangstrejse er fortsat gældende.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 29. maj 2015.