Tilladelse til fiskeri efter tobis i Kattegat, Skagerrak, EU-delen af Nordsøen samt i norsk zone i N


Fiskeridirektoratet udsteder inden for de disponible rådighedsmængder tilladelse til fiskeri af tobis til ejeren af fartøjer, der opfylder nedennævnte betingelser.

Tilladelse kan udstedes til ejeren af fartøjer, som i 2007 har været tilmeldt og optaget på Fiskeridirektoratets særlige licensliste for tobis og med hvilke der er landet tobis i 2007.

Inden for de disponible rådighedsmængder kan til nedenfor anførte grupper af havnekendingsbogstaver (HM og T i fællesskab) udstedes tilladelse indenfor de angivne mængder:

Havnekendingsbogstav
Mængde i norsk zone i Nordsøen
Mængde i Kattegat, Skagerrak og EU-delen af Nordsøen

E
0
3.495

L
1.050
2.005

HG
400
720

HM og T
450
770

S
200
352

RI
0
432

FN
0
422

For hver af ovennævnte grupper af havnekendingsbogstaver (HM og T i fællesskab) kan berettigede fartøjsejere inden for de mængder, der står til rådighed for gruppen, indgive en fælles ansøgning med angivelse af hvilken mængde, der søges for det enkelte fartøj.

Ansøgning om tilladelse indgives til Fiskeridirektoratet senest fredag den 8. juni kl. 10.00.