ICES anbefaler stop for torskefiskeri, igen.


Fredag kommer ICES med deres anbefalinger for en række fiskearter i blandt andet Nordsøen, og igen anbefaler ICES stop for torskeriskeriet.

ICES skriver i rapporten der udkommer på fredag at der ikke er væsentlige ændringer i fiskebestandene i Nordsøen i forhold til sidste år, og anbefaler derfor at der i 2008 ikke fiskes direkte efter torsk i Nordsøen, Kattegat og Østersøen.

Andre bestande så som kuller og mørksej er i en god tilstand og der er derfor basis for et bæredygtig fiskeri efter disse arter, bestanden af tunger er også i rimelig god stand i Skagerrak og Kattegat.

Martin Pastoors, formand for ekspertgruppen i ICES siger i en pressemeddelelse at “Flere bestande af mørksej og kuller er i en rimelig god tilstand og der er basis for et bæredygtigt fiskeri. Andre arter som torsk, hvilling, og sild lider under en mindre reproduktion igennem flere år.”
Ved Grønland er der fremgang i bestanden af torsk, men bestanden er dog så langt under det historiske niveau at ICES stadig anbefaler et stop for fiskeriet efter torsk i farvandet omkring Grønland.

Reproduktionen af sild er efter ICES vurdering også lav, ICES befaler derfor en TAC på 175.000 ton i 2008 mod en anbefaling på 240.000 ton i 2007, TAC for sild blev på 341.000 ton i 2007.