Tobis for 12 mio. kroner frigives til fiskerne


Norge er ikke indstillet på at genforhandle årets tobiskvote. Men de er villige til at ændre på modellen for, hvordan fremtidige tobiskvoter skal udregnes. ”Mødet i Oslo var ikke et gennembrud, men heller ikke et sammenbrud”, siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Fødevareminister Hans Chr. Schmidt mødtes i dag i Oslo med den norske fiskeriminister Helga Pedersen. På mødet var både norske og danske eksperter enige om, at tobisbestanden i Nordsøen har et stort vækstpotentiale med den rette forvaltning. Begge parter er enige om, at det ikke er urealistisk, at kvoten indenfor få år vil udgøre 500.000 tons.

”Jeg er meget positivt stemt ovenpå mødet med nordmændene. De holdt fast ved den indgåede aftale med EU, men de var enige i, at årets model for udregning af tobiskvoten er forkert. Sammen vil vi nu bede ICES om at udarbejde en ny model, der også holder i virkelighedens verden, og hvor fiskerne bliver inddraget,” siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Norge har taget en for stor bid
På rådsmødet i Luxembourg den 11.-12. juni vil den danske fødevareminister bringe det utilfredsstillende forløb op og bede EU om selv at fastsætte en højere tobiskvote til EU’s fiskere.

”Norge har fastsat en for stor bid af kvoten til sig selv, og jeg vil gøre Kommissionen opmærksom på, at det ikke må være til Norges fordel,” siger fødevareministeren og fortsætter:

”Det skal være sådan, at vi øjeblikkeligt kan lukke et fiskeri, hvis alarmklokkerne ringer for en bestand. Men det skal til gengæld også være sådan, at en kvote kan forøges, når det viser sig, at virkeligheden er en helt anden end forudsat i matematiske modeller i december”.

Mindre fiskeri åbnes
Fiskeridirektoratet har gjort årets tobisfangster op, og der vil på fredag blive åbnet for et mindre fiskeri af en restmængde på ca. 10.000 tons til en værdi af ca. 12 mio. kroner. Mængden bliver fordelt på havnene i forhold til havnenes fangster af tobis i år. Fiskeridirektoratet offentliggør detaljerne i morgen i en bilag 6-meddelelse.

”Fiskeriet af tobis befinder sig i år på et historisk lavpunkt, og det kan kun gå fremad. I Fødevareministeriet tror vi på, at industrifiskeriet har en fremtid, og vi vil blive ved med at støtte investeringer i sektoren,” siger Hans Chr. Schmidt.

Fødevareministeren forventer, at den foreløbige brislingekvote vil blive forhøjet med ca. 20.000 tons, og ministeren vil også arbejde for, at det i år bliver muligt at fiske sperling

FiskerForum – 4. maj 2007