Ny havnestatskontrol


Den Nordøst-atlantiske Fiskerikommission (NEAFC) har vedtaget regler om en havnestatskontrol, der trådte i kraft 1. maj. Særlige fartøjer skal nu sende forhåndsmelding til havnestaten om deres fangst, hvorefter havnestaten videresender oplysninger til flagstaten. Kontrollen skal forhindre ulovligt fiskeri.

I november vedtog NEAFC forpligtende regler om havnestatskontrol. Reglerne gælder for alle medlemslande i NEAFC, inklusiv Danmark. Medlemslandene er Rusland, alle EU-lande, Island, Færøerne, Grønland og Norge.

Havnestatskontrol går ud på, at fartøjerne sender forhåndsmelding til havnestaten om deres fangst og udfylder et skema vedrørende

hvilke fisk fartøjet har fanget
hvor mange
hvilken type
Havnestaten sender forhåndsmeldingen til fiskefartøjernes respektive flagstat, som skal bekræfte, at fangsten er lovlig og afregnet på fartøjets kvoter. Ca. 15 pct. af fangsterne bliver kontrolleret for at forhindre falske oplysninger i forhåndsmeldingen.

Kun rejefiskere i DK
FiskerForum spurgte Fiskeridirektoratet om, hvordan havnestatskontrollen skal køre i Danmark.
”Kontrollen kommer ikke til at påvirke særligt mange fiskere i Danmark, da det er få danske fiskere, der lander frosne fangster. Det er færinger, grønlændere og danskere, der lander rejer, der skal tilslutte sig ordningen. Ingen kan lande uden, at de har været igennem proceduren. 72 timer før, de kommer i havn, sender de forhåndsmeldingen, så havnestaten kan kontrollere, om det er en lovlig fangst. Det er nyt, at flagstater skal stå inde for, at fangsten er lovlig. Vi har manglet dette link mellem flagstaten og landingsstaten, så de kan sørge for, at rapporteringen stemmer overens med de oplysninger, de hver især har fået,” siger en medarbejder hos Fiskeridirektoratet.